Koulu-podcast tuo monipuolisuutta, syvyyttä ja laajempaa näkymää suomalaiseen koulukeskusteluun. Löydät kaikki jaksot myös SpotifystaYoutubesta ja eri podcast-palveluista.


Koulu Podcast jakso 61: Terveiset takarivistä - Leea Lakka

Kun me ihmiset innostutaan, meitä ei pysäytä mikään. Ryhmässä tapahtuva innostus tuottaa loputonta energiaa oppimisprosessiin ja näin ollen oppiminen on mielekkäämpää. Mutta entäpä koulumaailmassa, kun oppitunnin alussa vertainen oppilas lausahtaa ääneen: "Lopeta se tryhardaaminen?"

Tässä jaksossa vieraana väitöskirjatutkija Leea Lakka Helsingin yliopistosta. Käymme dialogia siitä, kuinka ja miten sosiokulttuurinen dynamiikka vaikuttaa ryhmään. Tuleeko opettajan puuttua tähän, ja millä tavalla? Mitä tarkoittaa, kun oppilas hakeutuu luokan takariviin yksittäisen oppilaan mutta myös koulun kannalta? Keskustelemme myös, onko suomalainen sisu sittenkin kulttuurin kautta opittu asia vai sisäsyntyistä, ja pitäisikö meidän ottaa koulussa sisun opettaminen vahvemmin osaksi koulussa tapahtuvaa oppimista.


Koulu Podcast jakso 60: Ennaltaehkäisevän lastensuojelun ytimessä - Jonna Laitinen

Tässä Koulu Podcastin jaksossa saamme ainutlaatuisen ikkunan kurkistaa, miten lapset ja nuoret voivat sekä millaiset erilaiset haasteet kuormittavat aikuisia vanhempina. Keskustelemme SOS-lapsikylän ehkäisevän työn päällikön Jonna Laitisen kanssa siitä, millaisia yhteydenottoja he saavat lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Jakso avaa myös, millaisia trendejä yhteydenottojen sisällöissä on havaittu viime vuosina ja miten vakavat tapaukset käsitellään.


Koulu Podcast jakso 59: Yhteisöllinen jakaminen opettajilta opettajille - Saara Mälkönen

Saara Mälkönen halusi paikan, jossa opettajat voivat positiivisesti myönteisellä tavalla innostaa ja kannustaa toisiaan opettajuuteen. Niin syntyi Alakoulun aarreaitta, kaikkien opettajien yhteinen yhteisö, jossa on mahdollista jakaa omia opetusideoita ja -materiaaleja sekä inspiroitua toisten opettajien jakamista vinkeistä ja työkaluista. Kuuntele Alakoulun aarreaitan syntytarina sekä Saaran ajatuksia omasta opettajuudestaan.


Koulu Podcast jakso 58: Erilaiset oppijat - Riikka Marttinen

Tässä jaksossa syvennymme oppimisen haasteisiin yhdessä Erilaisten oppijoiden liiton erityisasiantuntija Riikka Marttisen kanssa ja tutkimme, miten opettajat voivat tunnistaa ja tukea erilaisia oppijoita. Keskustelemme siitä, miten rakentaa inklusiivinen oppimisympäristö ja millaisia käytäntöjä opettajat voivat hyödyntää tukemaan kaikkia oppilaita. Lisäksi pohdimme miten yhteistyöllä voidaan parantaa oppimiskokemuksia. Kuuntele nyt, niin saat konkreettisia vinkkejä ja inspiraatiota!


Koulu Podcast jakso 57: Näkökulmia tämän päivän yliopisto-opiskeluun - Johannes Laakio

Millaista on opiskelu yliopistossa: suuria luentosaleja vai pieniä luokkia ja parityöskentelyä? Tapahtuuko opettajaksi kasvaminen hakemalla itsenäisesti tietoa ja rakentamalla sitä kautta omaa identiteettiä, vai onko suurin taito osata aikatauluttaa arkea? Tuleeko tilanteita, että arvosana ja osaaminen annetaan ryhmälle, mutta opiskelija itse ei saa todenmukaista palautetta omasta osaamisestaan? Osaamisen ja oppimisen mittaamisen näkökulmasta: mitä hyötyjä ja haittoja on, mikäli opetusta rakennetaan vahvasti ryhmätyöskentelyn kautta, kun mietitään erityisesti taitoja ja taitoainetta. 

Lisäksi puhumme opettajuuden rakentumisesta sekä opettajan että kasvatuksen näkökulmasta. Onko merkitystä sillä, millaisilla eväillä aloittaa oman opettajuuden rakentamisen?


Koulu Podcast jakso 56: Kotitaloustiedettä ja elinikäista oppimista - Johannes Laakio

Jaksossa puhutaan arjen muutoksesta ja kotitaloustieteestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Johannes Laakio, Kotitaloustieteen opiskelija Helsingin Yliopistosta, kertoo meille, mikä sai hänet valitsemaan perhe-elämän ja vakituisen työn rinnalle täysipäiväisen opiskelun. Kuulemme, miten tämä päätös vaikuttaa arjen rutiineihin ja sekvensseihin.

Tämä keskustelu on myös avaus keskusteluun kotitaloustieteen merkityksestä yhteiskunnassamme. Keskustelemme siitä, millainen jalanjälki kotitalousopetuksella on kuluttajaidentiteettien muodostumiseen ja miten opetusta ja eri ilmiöitä tulisi havainnollistaa eri-ikäisille oppilaille.

Lisäksi pohdimme, mitä valmiuksia kotitaloustieteen opinnot tarjoavat opettajaopiskelijoille työelämää varten. Onko tarpeen harrastaa tai hankkia lisää käytännön kokemusta ennen kotitalousluokkaan astumista? Ja mikä rooli kestävän kehityksen ja ekologisten arvojen omaksumisella on tässä kaikessa?


Koulu Podcast jakso 55: Tiina Perämäki - Toiminnallinen oppiminen

Tiina Perämäki on inspiroinut tuhansia opettajia hyödyntämään toiminnallisuutta osana opetusta ja oppimista. Tässä Koulu Podcast -jaksossa mennään aivan alkulähteille ja kuullaan Tiinan toiminnallisten syntytarina. Lisäksi keskustellaan konkreettisella tasolla, mitä toiminnallinen oppiminen on ja miten se hyödyttää lapsia oppimisessa ja opettajia opetustyössä.


Koulu Podcast jakso 54: Markku Pelkonen osa 2 - Merkityksen metsästäjät: Identiteetti ja arvot

Jaksossa keskustellaan Markku Pelkosen kanssa siitä, miten nykymaailmassa voisi löytää merkitystä ja miten identiteetti rakentuu. Jaksossa käsitellään mm. työn ja identiteetin suhdetta, erityisesti kutsumusammattien merkitystä. Pohditaan myös yhteisöjen vaikutusta identiteettiimme ja miten tavoitteet ja arvot linkittyvät merkityksellisyyteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lopuksi pohdimme itsensä johtamisen tärkeyttä sekä työssä että vapaa-ajalla, ja miten yksilön tulisi päivittää näkemyksiään ja tavoitteitaan elämän eri vaiheissa.


Koulu Podcast jakso 53: Jani Toivola osa 2 - Inhimilliset kohtaamiset moninaistuvassa maailmassa

Mitä vaikutuksia koulujen henkilöstörakenteen moninaistumisella voisi olla oppilasaineksen moninaistuessa? Koulu Podcastissa keskustelemme Jani Toivolan kanssa siitä, kuinka hyödyntää henkilöstön osaamista ja omia monipuolisia kokemusta tehokkaasti muutosjohtamisessa, sekä kuinka luoda kestäviä muutoksia pinnallisten muutosten sijaan. Lisäksi pohdimme, miksi epäonnistumisten opettaminen on avainasemassa oppilaiden ja opettajien kehityksessä, ja miten voimme luoda rehellisen ja avoimen ilmapiirin oppimisen tueksi.


Koulu Podcast jakso 52: Jani Toivola osa 1 - Ainoa luokkahuoneessa

Koulu Podcast jakson vieraana on näyttelijä, kirjailija sekä Suomen ensimmäinen tummaihoinen kansanedustaja Jani Toivola. Jakson vierailevana isäntänä toimii Ali Kupiainen.

Jaksossa keskustellaan lapsuuden ja nuoruuden moninaisuudesta kouluympäristössä. Kun millaista on olla ainoa erilainen luokkahuoneessa ja miten se vaikuttaa oppimiseen ja koulukokemukseen. Lisäksi keskustellaan, miten kasvuyhteisöt voivat tukea ja juhlistaa moninaisuutta sekä pohditaan onko tarvetta muuttaa opettajien koulutusta vastaamaan nykyajan moninaisuuden tarpeita ja muutosta.


Koulu Podcast jakso 51: Juha-Pekka Lehmus - Tiedolla johtaminen

Miten koulujen kehittymistä voidaan johtaa tiedon avulla kaupunkien ja kuntien tasolla? Miltä koulumaailma tänään näyttää sivistysjohdon näkökulmasta? Mitkä ovat suomalaisten koulujen vahvuudet ja tukevat kivijalat, jotka takaavat hyviä tuloksia niin oppimisessa kuin hyvinvoinnissa? Entä miten peruskoulua pitäisi remontoida tulevaisuudessa? Koulu Podcastissa aiheista keskustelemassa Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus.


Koulu Podcast jakso 50: Jaakko Kaartinen - Osallisuus ja yhteisöllisyys

Jakson vieraana on taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen. Tässä jaksossa keskustelemme mm. lapsien ja nuorten tulevaisuuden näkymistä, osallisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, etsivästä nuorisotyöstä ja millä tavalla lapsia ja nuoria voitaisiin pitää mukana ja kytkeä takaisin yhteiskuntaan.


Koulu Podcast jakso 49: Kia Raevaara - Lukututor ja lasten lukuinto

Lukututoreiden tavoitteena on edistää lasten lukuintoa ja -taitoa. He toimivat opettajien tukena ja auttavat lapsia esimerkiksi oikean kokoisen kirjan löytämisessä. Keskustelemme Kia Raevaaran kanssa lukututor-toiminnan organisoimisesta, lukututoreiden työnkuvasta sekä siitä, miten he konkreettisesti auttavat lapsia löytämään lukuintoa.


Koulu Podcast jakso 48: Jenni, Sari ja Aino - Tiedekasvatus

Koulu Podcast jaksossa keskustelemme Kide Science perustajien tohtori Jenni Vartiaisen, Sari Hurme-Mehtälän ja Aino Kurosen kanssa tiedekasvatuksesta. Mitä STEAM tarkoittaa ja mikä se kirjainyhdistelmän A oikein on? Miten tutkimuspohjaisuus näkyy leikillisessä tiedekasvatusmallissa? Mitkä ovat tärkeitä taitoja tulevaisuuden työelämän kannalta?


Koulu Podcast jakso 47: Markku Pelkonen - Jatkuva Oppiminen ja tulevaisuustaidot

Miksi oppimismotivaatio laskee, vaikka elämme jatkuvan oppimisen kulta-aikaa? Koulu Podcastissa pohdimme, mistä motivaatio syntyy ja miten voimme ylläpitää kiinnostusta oppimiseen. Growth mindset on avain jatkuvaan oppimiseen. Miten voimme pitää mielemme avoimena uudelle ja samalla unohtaa vanhentuneet ajatusmallit? Kasvumyönteisyys on elämäntaito, joka auttaa meitä sopeutumaan muutoksiin. Kuinka voimme kasvaa ja oppia yhdessä? Elämäntaidot ja tulevaisuustaidot ovat avainasemassa. Miten voimme opettaa niitä sekä koulussa että kotona? Mitkä ovat ne taidot, joita meidän kaikkien tulisi kehittää tietoisesti?


Koulu Podcast jakso 46: Meri-Maaria Kivekäs - Itseohjautuvaan työskentelyyn opettaminen

Meri-Maaria Kivekäs on opettanut itseohjautuvaa työskentelyä niin lukiolaisille kuin alakoululaisille. Keskustelemme hänen kanssaan siitä, miten itseohjautuvuutta opetetaan luomalla ensin vahva perusta sitä tukevia taitoja, jonka jälkeen voidaan asteittain opettaa itseohjautuvaa työskentelyä. Tämä keskustelu sisältää paljon konkreettisia esimerkkejä opettajille höydynnettäväksi.


Koulu Podcast jakso 45: Juhani Räsänen osa 3 - Valinnan teoria ja todellisuusterapia

Ihminen tekee päivittäin lukuisia valintoja, joilla on merkittäviä haitallisia tai hyödyllisiä vaikutuksia elämään ja sen laatuun. Siitä huolimatta valintojen tekemistä ei erikseen opeteta koulussa. Juhani Räsänen -trilogian viimeisessä osassa käsittelemme valinnan teoriaa ja todellisuusterapiaa, joita Juhanin mukaan tulisi hyödyntään nykyistä huomattavasti laajemmin yhteiskuntamme kasvuyhteisöissä ja inhimillisissä organisaatioissa. "Jos vahvuuspedagogiikka kytketään voimaantumisen teorian ja valinnan teorian tarjoamiin löydöksiin sekä todellisuusterapiaan, silloin olemme sellaisen asian ytimessä, joka ratkoo ongelmia."


Koulu Podcast jakso 44: Juhani Räsänen osa 2 - Koulu inhimillisenä kasvuyhteisönä

Juhani Räsäsen mukaan koulujen, kotien ja työpaikkojen tulisi kaikkien olla kasvuyhteisöjä. Keskustelemme elävöittävistä suhdetavoista, sisäisen motivaation huomioimisen tärkeydestä, vuorovaikutuksen laadun arvioinnista ja ulkoisen kontrollin tuhovaikutuksesta sekä oppilaiden arvioinnissa että inhimillisissä organisaatioissa.


Koulu Podcast jakso 43: Juhani Räsänen osa 1 - Joustava koulujärjestelmä

Joustava koulujärjestelmä sekä Syvien vahvuuksien koulu ovat keskustelumme keskiössä Juhani Räsäsen kanssa. Juhanin kuvailemassa joustavassa koulujärjestelmässä formaali, non-formaali ja informaali oppiminen lähentyvät toisiaan. Keskustelemme myös Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattoreista, eli vahvuusajatteluun perustuvasta koulun arviointityökalusta, jonka avulla pystytään selvittämään, missä vahvuuspedagogisessa kulttuurissa koulu toimii.


Koulu Podcast jakso 42: Jenni Korte - Yrittäjyyskasvatus, yök vai jee?

Yrittäjyys, yök! Näin tuumasi Koulu Podcast #tarkkis vieras Jenni Korte (ja samoin tuumasi haastattelija Pekka Peura) siinä vaiheessa opettajanuraa, kun hän ei ollut vielä tutustunut yrittäjyyskasvatukseen. Ajauduttuaan vahingossa sen pariin, Jennin silmät avautuivat ja mieli muuttui täysin. Yrittäjyyskasvatus on parhaimmillaan hyvin oppilas- ja opiskelijalähtöistä, heille itselleen merkityksellistä ja heitä aktivoivaa toimintaa. Keskustelemme yrittäjyyskasvatuksesta erityisesti yhteisopettajuuden ja tiimioppimisen näkökulmista.


Koulu Podcast jakso 41: Joonas Merikko - Itsesäätely teknologian tukemana ja Annie Advisor

Keskustelemme tohtori Joonas Merikon kanssa teknologian hyödyntämisestä oppimisen itsesäätelyn tukena. Milloin teknologia toimii oppimisen itsesäätelyn tukena ja milloin me ennemminkin ulkoistamme itsesäätelyn teknologialle? Mikäli liikaa käytämme teknologiaa, rapautuuko oma kyky säädellä toimintaa? Ja pitäisikö itsesäätelyn kehittyminen olla ylipäätään yhtenä tavoitteena opetuksessa? Entä mikä on Annie Advisor?


Koulu Podcast jakso 40: Jouni Kangasniemi - Koulutusvienti ja -tuonti

Jouni Kangasniemi työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä kansainvälisten asiain sihteeristössä. Jounin kanssa keskustelemme koulutusviennistä ja siitä, mitkä ovat suomalaisen koulujärjestelmän helmiä, joita olisi mahdollista ottaa käyttöön myös muissa maissa. Entä mitä me Suomessa voisimme oppia muista maista? Keskustelmme myös Jounin kokemuksista ja näkemyksistä EdTechin ympärille opettajien kehittämistä yrityksistä ja niiden menestyksen edellytyksistä.


Koulu Podcast jakso 39: Ali Kupiainen osa 2 - Ostrakismi koulumaailmassa

Kotitalousopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Ali Kupiainen kertoo omasta monipuolisesta opintopolustaan. Keskustelemme myös vakavammista aiheista, kuten ostrakismista, syrjinnästä ja uusavuttomuudesta.


Koulu Podcast jakso 38: Ali Kupiainen osa 1 - Syrjäytymisen ensiaskeleet

"Kun oppilasaines moninaistuu, sen pitäisi näkyä myös henkilöstössä."

Työelämästä aikuisiällä opettajaopiskelijaksi siirtynyt Ali Kupiainen ammentaa näkemystä omasta rikkaasta kulttuuritaustasta sekä omista kokemuksistaan vähemmistöön ja heikompaan sosioekonomiseen asemaan kuulumisesta. Keskustelemme Alin omista kokemuksista sekä muun muassa tarinoiden ja narratiivien vaikutuksista ihmisen kasvamisessa. Entä mitkä ovat syrjäytymisen ensiaskeleet?


Koulu Podcast jakso 37: Jukka Kalliolehto - AIHackEd ja tekoäly oppimisessa

Jukka Kalliolehto vetää opetustyönsä ohella OPH-rahoitteista AIHackEd-hanketta Lahdessa. Hankkeessa kehitetään sparrattua tekoälybottia oppimisen tueksi. Koulu Podcast #tarkkis jaksossa keskustelemme Jukan kanssa tekoälyn hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Keskustelemme myös jaksomuotoisen lukion rakenteiden luomista haasteista pitkäjänteisen oppimisen näkökulmasta.


Koulu Podcast jakso 36: Henrik Dettmann ja Hanna Poskiparta - Toimivan tiimin rakentaminen

"Jos lapsi haluaa mennä aamulla kouluun, niin silloin meillä on kaikki hyvin."

Millaisista aineksista hyvin toimiva tiimi rakentuu? Miten luoda tiimi, jossa jokainen voi olla aito oma itsensä toisia kunnioittavalla ja rakentavalla tavalla? Miten johtajan oma ihmiskäsitys ja tiimin yhteiset arvot vaikuttavat tiimiin? Tiimin rakentamisesta Koulu Podcastissa omaa syvällistä tietoaan jakamassa työpsykologi Hanna Poskiparta ja koripallovalmentaja Henrik Dettmann.


Koulu Podcast jakso 35: Niina Fernström - Niinaopena opetusmateriaalien maailmassa

Niinaopena opetusmateriaalien Instagram-sometilillä on jo yli 14 000 seuraajaa - opettajien itse tehdyille ja jaetuille opetusmateriaaleille on siis kysyntää! Koulu Podcast #tarkkis vieraana on luokanopettaja Niina Fernström. Mikä sai Niinan alun perin tuottamaan materiaalia kaikille jaettavaksi? Miten oman opetustyön ohella motivoituu tekemään materiaalia muillekin? Keskustelemme jaksossa myös yleisesti opetusmateriaaleista Suomessa.


Koulu Podcast jakso 34: Filip Bovin - Vapaus synnyttää oppimisen riemua

"Halusin luoda hyvinvointikeskuksen, jossa nuoret opiskelevat, tekevät työtä ja koko ajan kehittyvät kohti omia unelmiaan."

Filip Bovin tekee suurella sydämellä työtä nuorten kasvamisen ja oppimisen eteen. Hänellä on kokemusta niin sosiaalityöstä, opettamisesta että opetusalan yrityksien perustamisesta. Lisäksi hän on itse maahanmuuttaja ja kokenut sekä kulttuurishokin että rasismia muuttaessaan lapsena Suomeen. Oman kokemuksensa kautta hän ammentaa voimaa ja näkemystä puolustaa ja tukea heikommassa asemassa olevia nuoria. Kuuntele Filipin tarina Koulu Podcastista.


Koulu Podcast jakso 33: Petra Larvus - Skididialogi

"Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen!"

Miten lisätä lasten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti? Miten saada lapsille omakohtaisia kokemuksia, että heitä aidosti kuullaan? Ja miten viedä tämä toiminta kunnan tai kaupungin rakenteisiin? Koulu Podcast #tarkkis vieraana Petra Larvus, jonka kanssa keskustelemme Lahden kaupungissa kehitetystä Skididialogista.


Koulu Podcast jakso 32: Sini Uotila ja Satu Paukku - Kouluvalmentajat

Koulussa ei voi olla ikinä liikaa välittäviä aikuisia! Miten kouluvalmentajat auttavat nuorten voimaan paremmin ja sitoutumaan kouluyhteisöön? Mitä kouluvalmentaja tekee ja millaisissa tilanteissa he nuoria kohtaavat?

Keskustelimme kahden Kirkkonummelaisen kouluvalmentajan, Sini Uotilan ja Satu Paukun, kanssa kouluvalmentajien tärkeästä työstä. Kouluvalmentajat ovat uusi ammattiryhmä kouluissa, ja heillä on mahdollisuus tarttua nuorten haasteisiin ennakoivasti ja sellaisissa tilanteissa, joissa muut koulun aikuiset eivät välttämättä pääse. Jaksossa Sini ja Satu antavat vinkkejä kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille lasten ja nuorten kohtaamiseen.


Koulu-podcast jakso 31: Virpi Roine - Osallisuus, kohtaaminen ja Kunskapsskolan

Erityisopettaja Virpi Roine kävi tutustumassa Kunskapsskolaniin. Heidän kouluissaan panostetaan vahvasti oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opettajien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Lisäksi oppilaat saavat itse vaikuttaa omien opintojensa painotuksiin ja tavoitteisiin. 

Miten siellä on käytännössä järjestetty opettajien välinen yhteistyö ja oppilaiden ohjaus? Mitä hyötyä on siitä, että opettajat suunnittelevat ja järjestävät opetustaan yhdessä? Mitä hyötyä on puolestaan siitä, että jokainen opettaja osallistuu oppilaiden ohjaamiseen ja että jokainen oppilas saa henkilökohtaista ohjausta joka viikko? Näistä asioista keskustelemme Virpin kanssa Koulu-podcastissa.


Koulu-podcast jakso 30: Stina Akola - Hyvinvoiva opettaja

Mistä voi tunnistaa kun omat voimavarat alkavat loppua? Miten jokainen voisi lisätä omaa hyvinvointiaan kasvatusalan työssä? Koulu-podcast #tarkkis vieraana työnohjaaja, kouluttaja ja entinen erityisopettaja Stina Akola. Keskustelussa Stina kertoo muun muassa miltä koulun arki näyttää entisen erityisopettajan silmin työnohjaajana ja valmentajana.


Koulu-podcast jakso 29: Mia-Stiina Heikkala - EdTech ja Helsinki Education Hub

Miten oppimiseen ja oppimisteknologioihin liittyvää yrittäjyyttä tuetaan Suomessa? Miten Suomen hyvää maabrändiä pedagogiikassa ja opettajankoulutuksessa onnistutaan hyödyntämään kansainvälisesti? Miten Helsinki Education Hub auttaa kaikenlaisia oppimisen ja yrittäjyyden yhdistäviä ihmisiä eteenpäin heidän ideansa tai palvelunsa kanssa? Aiheista keskustelemassa Koulu-podcast #tarkkis vieraana Helsinki Education Hub:n perustaja ja johtaja Mia-Stiina Heikkala.


Koulu-podcast jakso 28: Emilia Miettinen ja Juha Pietiläinen - Sivistys ja kirjallisuus

Mitä on sivistys? Miten taataan, että sivistys voi kukoistaa jokaisessa ihmisessä? Entä mitkä ovat sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkit? Koulu-podcastin jaksossa 28 keskustellaan sivistyksestä ja siihen vahvasti kytköksissä olevasta kirjallisuudesta. Keskustelemassa ovat Terra Cognita -kustantaja ja tietokirjojen suomentaja Juha Pietiläinen sekä Voima-lehden päätoimittaja Emilia Miettinen.


Koulu-podcast jakso 27: Antti Karkiainen - Opettajan polulta uusiin seikkailuihin

Miltä tuntuu lähteä opettajan ammatista töihin koulumaailman ulkopuolelle? Miltä koulumaailma näyttää ulkopuolelta entisen luokanopettajan silmin? Mitkä olivat suurimmat erot koulumaailmassa ja yritysmaailmassa työskentelyn välillä?

Koulu-podcast #tarkkis vieraana entinen luokanopettaja ja nykyään Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:ssä asiantuntijana työskentelevä Antti Karkiainen. Keskustelussa nousee esiin myös niitä syitä, miksi lähteä kokeilemaan työtä opettajana koulumaailman ulkopuolelle ja toisaalta vinkkejä niille, jotka asiaa tällä hetkellä itse pohtivat.


Koulu-podcast jakso 26: Martti Hellström - Koti, kylä, koulu ja yhteisöllisyys

Miten lisätä yhteisöllisyyttä kodin, kylä ja koulun välillä? Onko luottamuksen kulttuuri koulussa hiipunut ja byrokratia lisääntynyt? Mikä on koulun perustehtävä? Ja minkälaiset koulut pärjäävät paremmin kuin ennusteet? Koulu-podcast #tarkkis vieraana kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos ja suuri koulukeskustelija Martti Hellström. Keskustelemme koulusta ja yhteisöllisyydestä laajasti ja syvällisesti. Lisäksi juttelemme siitä, miten Martti Hellströmistä tuli Martti Hellström.


Koulu-podcast jakso 25: Heikki Rusama - Oppimateriaaleja opettajilta opettajille

Koulu-podcast #tarkkis vieraana luokanopettajataustainen Heikki Rusama, joka pyrkii tukemaan opettajien työtä Freeed:n toimitusjohtajana. Freeed on Suomen suurin opettajayhteisö, jossa opettajat jakavat omia oppimateriaalejaan ja opetusvinkkejään toisilleen.


Koulu-podcast jakso 24: Laura Jääskeläinen - Ryhmäyttäminen lisää hyvinvointia

Koulu-podcast #tarkkis vieraana ryhmäyttämisen asiantuntija, opettaja Laura Jääskeläinen. Laura jakaa ymmärrystään, tietouttaan ja käytännön vinkkejään ryhmäyttämisestä. Lisäksi keskustelemme ihmisen sosiaalisista tarpeista sekä ryhmään ja tunteisiin liittyvistä tarpeista, jotka huomioimalla hyvinvoinnin lisäksi myös oppimisen edellytyksen paranevat.


Koulu-podcast jakso 23: Tuomas Kurttila & Marjo Hannukkala - Hyvinvointi rakentuu yhteisöissä

MIELI ry:n strategiajohtaja Marjo Hannukkala ja Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila keskustelevat vanhempien, varhaiskasvatuksen ja koulun rooleista lapsen hyvinvoinnin rakentumisessa. Mielenterveystaidot, kuten tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät meillä kaikilla läpi elämän. Mutta kenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että saatavilla oleva tutkittu tieto sekä olemassa oleva osaaminen johtaisivat nykyistä laajemmin lisääntyvään mielen hyvinvointiin? Ja mikä on kohtaamisen ja leikin merkitys tässä kaikessa?


Koulu-podcast jakso 22: Ville Aitlahti - Opetusvideoista, identiteetistä ja jaksamisesta

Matematiikan lehtori Ville Aitlahti alkoi kuvata oman opetuksen tueksi opetusvideoita, joita hän julkaisi myös muiden iloksi YouTubessa. Lopputuloksena hänen Matikkamatskut-kanavallaan on yli 40 000 tilaajaa ja lukuisat matematiikkaa opiskelevat ovat hyötyneet hänen sydämen tuotoksistaan. Keskustelemme opetusvideoiden lisäksi myös mm. hänen opettajan identiteetin ja toimintatapojen kehittymisestä parin vuosikymmenen aikana sekä opettajien jaksamisesta tässä ajassa. (Pahoittelemme äänen laatuongelmaa, Villen mikrofonissa oli toimintahäiriö.)


Koulu-podcast jakso 21: Ida Nevalainen - Sosioemotionaalisten taitojen opettaminen

Onko koulu on paikka, jossa tunnetaitoja ja elämäntaitoja olisi mahdollista opettaa kaikille tasapuolisesti? Pitäisikö niitä opettaa nykyistä enemmän? Mikäli kyllä, miten, millä ajalla ja kuka niitä voisi opettaa. Koulu-podcast #tarkkis vieraana aiheesta keskustelemassa MARKEDin ja Elämän Akatemian perustaja Ida Nevalainen.


Koulu-podcast jakso 20: Jukka Kemppainen - Ihmisen kohtaaminen ihmisenä

Miten ihmisen kasvamista voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla? Miten kohdata ihmisiä yksilöllisellä tasolla? Kuinka vahvistaa ihmistä? Koulu-podcast #tarkkis vieraana kuudella eri vuosikymmenellä ihmisiä valmentanut Jukka Kemppainen. Keskustelemme ihmisen kohtaamisesta, kommunikaatiosuhteen rakentamisesta, valmentamisesta sekä elämässä eteenpäin pyrkimisestä.


Koulu-podcast jakso 19: Pilvi Torsti - Kansainvälinen näkökulma koulukeskusteluun

Euroopan koulutussäätiön (ETF) johtaja, koulutusasiantuntija ja dosentti Pilvi Torsti tuo kansainvälisen näkökulman moniin kouluun liittyviin aiheisiin. Keskustelemme muun muassa luottamusyhteiskunnan tärkeydestä, oppivelvollisuusiän nostosta sekä koulun tulevaisuutta pidemmälle visioivan tulevaisuusajattelun puutteesta. Erityisesti keskustelemme suomalaisen koulujärjestelmän monista vahvuuksista kansainvälisessä vertailussa sekä siitä, mitä me voisimme oppia muilta mailta.


Koulu-podcast jakso 18: Mikko Mäki-Rahkola - Yrittäjyyskasvatus ja Pikkuyrittäjät

Isä halusi tarjota yrittäjyyskasvatusta omalle alakoululaiselle tyttärelleen. Lopputuloksena kaikki Vihdin kunnan 5. luokkalaiset käyvät nykyään läpi Pikkuyrittäjät-ohjelman. Mikko Mäki-Rahkola kertoo tarinansa siitä, miten Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n Pikkuyrittäjät-ohjelma levisi muutamassa vuodessa kunnan kaikkiin kouluihin. Samalla keskustelemme yrittäjyyskasvatuksen hyödyistä lapsille ja nuorille.


Koulu-podcast jakso 17: Paula Mäkelä - Tunnelukutaidot ja Positiivinen Potentiaali

Miksi tunnelukutaidot ovat tärkeitä? Miten ihmisten rajoittavia uskomuksia voisi poistaa, jotta jokaisen positiivinen potentiaali voisi vapautua kukoistukseen? Koulu-podcast #tarkkis vieraana aiheista puhumassa kasvatuksen ja ohjauksen moniosaaja sekä Positiivinen Potentiaali -yrittäjä Paula Mäkelä.


Koulu-podcast jakso 16: Matti Vestman - Hyvinvointia ja liikuntaa koulupäiviin

Miten koulun arkeen voisi tuoda toiminnallisuuttta ja arkiliikuntaa? Miten saada pää ja jalat samaan paikkaan koulu päivänaikana? Koulupodcast #tarkkis vieraana Matti Vestman. Keskustelemme, miten Keppi & Porkkana -hyvinvointimalli voi tuoda fyysistä, psyykkistä ja yhteisöllistä hyvinvointia kouluihin.


Koulu-podcast jakso 15: Ville Turkka ja Laura Skaffari - Miten nuoret voivat?

Iceheartsin perustaja Ville Turkka ja oppivelvollisuuskoordinaattori, ohjausalan ammattilainen Laura Skaffari pohtivat, miten nuoret voivat tällä hetkellä. Mihin suuntaan nuorten hyvinvointi on menossa vai onko se eriytymässä? Miten nuorten pahoinvointi näkyy tällä hetkellä?


Koulu-podcast jakso 14: Jaakko Salo & Saija Ohtonen-Jones - Koulu, koti ja hyvinvointi

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ja Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones keskustelevat kodin ja koulun yhteistyöstä sekä Suomen PISA-tuloksista. Miten 1990-luvun leikkaukset koulujen resursseista näkyvät 2020-luvulla? Mitä opettajat tarvitsevat, että he voisivat tehdä työnsä paremmin? Miten lainsäädännöllä voitaisiin vaikutta oppilaiden hyvinvointiin?


Koulu-podcast jakso 13: Najat Ouakrim-Soivio ja Henri Karjalainen - Arviointispesiaali

Tämän Koulu-podcastin erikoisjakson teemana on arviointi. Vieraana on kaksi arviointiosaajaa: Najat Ouakrim-Soivio, oppimisen sekä osaamisen arvioinnin dosentti ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori sekä Henri Karjalainen, opettaja ja ohjelmistopalvelu Qridin pedagoginen johtaja.

Arviointi ohjaa oppimista ja opiskelua enemmän kuin mikään muu toiminta koulukontekstissa. Mutta mikä on arvioinnin ideaalitilanne? Miten ja milloin arvioinnin pohjalta annettavaa palautetta kannattaisi sanoittaa oppilaalle ja huoltajalle? Mitä tarkoitetaan monipuolisella arvioinnilla?


Koulu-podcast jakso 12: Tarja Halonen - Tasa-arvoinen koulu

Presidentti Tarja Halonen avaa Koulu-podcastin kolmannen tuotantokauden. Mikä on tasa-arvon merkitys ja miten se toteutuu koulussa? Miksi kympin tytöt masentuvat? Entä ovatko painotukset koulussa kohdillaan ja mikä on suomalaisen koulujärjestelmän keskeinen voima?


Koulu-podcast jakso 11: Viivi Pentikäinen ja Jesse Soininen - Seuraavan aikakauden koulu

Hyvinvointiopetuksen kehittäjä Viivi Pentikäinen ja kasvatuskeskustelija Jesse Soininen keskustelevat tulevaisuuden koulusta. Mikä suomalaisessa koulussa on toimivaa ja säilyttämisen arvoista? Mitä seuraavasta opetussuunnitelmasta kannattaisi jättää pois ja kuka sen päättää? Jos lähtisi muotoilemaan uutta koulua tyhjästä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? 


Koulu-podcast jakso 10: Arto O. Salonen ja Katri Jurvakainen - Koulun ja ihmisyyden ytimessä

Professori Arto O. Salonen sekä opettaja ja tutkija Katri Jurvakainen pohtivat koulun ja ihmisyyden ydinkysymyksiä. Mitkä asiat luovat meille onnellista ja merkityksellistä elämää? Mikä elämästä tekee elämisen arvoista? Ja miten koulu voi auttaa lapsia ja nuoria löytämään vastaukset näihin kysymyksiin?


Koulu-podcast jakso 9: Kirsti Lonka ja Kirsi Myllymäki - Koulun ja opettajankoulutuksen nykytila

Kasvatuspsykologian professori ja oppimistutkija Kirsti Lonka sekä Jätkäsaaren peruskoulun rehtori Kirsi Myllymäki keskustelevat suorasanaisesti suomalaisen koulun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimusten valossa tiedetään, että passiivinen hiljaa istuminen ja kuuntelu on kaikkein vähiten tehokas ja motivoiva tapa oppia - mutta mitä sen sijaan pitäisi tuoda kouluihin ja opettajankoulutukseen? Ja miten määritellään koulussa opittavat perustaidot? Entä miten pitäisi suhtautua Twitterissä huutaviin boomereihin?


Koulu-podcast jakso 8: Jari Salminen ja Jutta-Riina Karhunen - Suomalaisen koulun nousu maailman huipulle

Kouluhistorioitsija ja dosentti Jari Salminen sekä Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen käyvät läpi suomalaisen koulun nykytilaa ja keskeisiä solmukohtia 1700-luvulta alkaen. Yhdessä Pekka Peuran ja Jouni Koposen kanssa vieraat pohtivat muun muassa sitä, miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoitella koulussa sekä miten koulussa voitaisiin järjestää opetus siten, että se on kaikille sopivaa? Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa erilaisia polkuja päästä mihin tahansa pisteeseen, mutta miten se toteutuu Suomessa?


Koulu-podcast jakso 7: Saku Tuominen - Koulun kehittäminen on määrätietoista toimintaa

Yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija Saku Tuominen tunnetaan myös työskentelystään koulumaailman hyväksi HundrED:n kautta. Sakun kanssa keskustelimme koulun kehittämisestä sekä Suomen että maailman mittakaavassa. Mikä on suomalaisen koulun kehittämisen Pohjantähti? Onko meillä intohimoista visiota siitä, miltä tulevaisuuden koulu näyttää? Miten voimme olla varmoja, että jokin uusi innovaatio tai uudistus toimii? Ja kuka käyttää suurinta valtaa koulukeskustelussa?


Koulu-podcast jakso 6: Olli-Pekka Heinonen - Koulun ytimessä

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on tullut tunnetuksi syvällisenä ajattelijana ja aktiivisena osanottajana koulutuskeskusteluun. Mitä opetusministerinäkin toiminut Olli-Pekka tuumaa: kuka ohjaa koulun kehitystä? Mikä on opetussuunnitelman rooli? Entä oppimateriaalien? Mikä mahdollistaisi opettajien ammatillisen kehittymisen? Miksi Suomi ja Ruotsi ovat menneet koulutuksen kehittämisessä eri suuntiin? Entä minkä peruspilarien varaan Olli-Pekka itse rakentaisi koulujärjestelmän, jos hän aloittaisi puhtaalta pöydältä?


Koulu-podcast jakso 5: Harri Ketamo - Tekoäly ja data opetuksessa

Harri Ketamo on pitkän linjan tekoälytutkija ja palkitun HeadAI-yrityksen perustaja. Harrin laaja kokemus ja syvä ymmärrys opetusalasta näkyy ihmetellessämme, mitä tekoälyllä oikeastaan tarkoitetaan, kun pintaa rapsuttaa. Millainen on tekoälyratkaisuiden ja opettajien työnjako tulevaisuudessa? Miten kerätä laadukasta dataa opiskelijoista ja miten sitä kannattaisi hyödyntää? Mitä meidän tulisi opettaa tekoälystä ja datasta lapsille ja nuorille? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee koulutuskentällä ratkaista, jotta saamme tekoälystä parhaat puolet irti meille tärkeitä arvoja kunnioittaen?


Koulu-podcast jakso 4: Katariina Salmela-Aro - Hyvinvoiva koulu

Professori Katariina Salmela-Aro on monipuolinen tutkija, joka on tullut tunnetuksi erityisesti keskustelun herättäjänä hyvinvoinnin ja oppimisen suhteesta. Katariinan kanssa paneudumme muun muassa ensimmäisiin tutkimustuloksiin koronakevään etäopetusjaksosta. Miten kevät meni oppimisen ja opettamisen kannalta? Miten suomalaiset opettajat pärjäsivät kansainvälisesti vertaillen? Mihin opetuksessa kannattaisi panostaa, jos etäopetukseen siirrytään uudelleen? Mitkä asiat tukevat ja haastavat sekä oppijoiden että opettajien jaksamista?


Koulu-podcast jakso 3: Perttu Pölönen - Tulevaisuuteen kasvattaminen

Monilahjakkuus Perttu Pölönen on suosittu puhuja ja menestyskirjan "Tulevaisuuden lukujärjestys" isä. Mitä tämä ajatustemme värittäjä tuumii 2020-luvun sivistyksestä? Miten voimme mitata tärkeitä taitoja kuten kriittistä ajattelua, myötätuntoa tai rohkeutta? Kuka tänä päivänä kasvattaa lapsiamme? Millaisia töitä on tulevaisuudessa jäljellä ihmisille? Mitkä oikeastaan ovat koulun tehtävät nyt ja tulevaisuudessa?


Koulu-podcast jakso 2: Katri Saarikivi - Aivot ja oppiminen

Aivotutkija Katri Saarikivi tunnetaan empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen tutkijana sekä sujuvasanaisena neurotieteen kansantajuistajana. Katrin kanssa pohdimme, mitä opettajien tulisi ymmärtää aivoista ja oppimisesta. Mitä tarvitaan luovuuteen ja voiko sitä opettaa? Miten koulua voisi muuttaa aivoystävällisemmäksi? Pitäisikö esimerkiksi puhelimet laittaa pois koulupäivän ajaksi? Hapertuuko keskittymiskykymme ja mitä sitten?


Koulu-podcast jakso 1: Kaisa Vuorinen - Positiivinen kasvatus

Kaisa Vuorinen on tullut tunnetuksi Positiivisen CV:n kehittäjänä ja positiivisen kasvatuksen äänenä. Mutta mitä käytännössä tarkoittavat luonteenvahvuudet ja positiivinen kasvatus? Miten se istuu koulun kiireiseen arkeen? Millaiset kokemukset omasta koulupolusta ja opettajuudesta ovat muokanneet Kaisan ajattelua?