Koulu-podcast tuo monipuolisuutta, syvyyttä ja laajempaa näkymää suomalaiseen koulukeskusteluun. Löydät kaikki jaksot myös SpotifystaYoutubesta ja eri podcast-palveluista.


Koulu-podcast jakso 14: Jaakko Salo & Saija Ohtonen-Jones - Koulu, koti ja hyvinvointi

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ja Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones keskustelevat kodin ja koulun yhteistyöstä sekä Suomen PISA-tuloksista. Miten 1990-luvun leikkaukset koulujen resursseista näkyvät 2020-luvulla? Mitä opettajat tarvitsevat, että he voisivat tehdä työnsä paremmin? Miten lainsäädännöllä voitaisiin vaikutta oppilaiden hyvinvointiin?


Koulu-podcast jakso 13: Najat Ouakrim-Soivio ja Henri Karjalainen - Arviointispesiaali

Tämän Koulu-podcastin erikoisjakson teemana on arviointi. Vieraana on kaksi arviointiosaajaa: Najat Ouakrim-Soivio, oppimisen sekä osaamisen arvioinnin dosentti ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori sekä Henri Karjalainen, opettaja ja ohjelmistopalvelu Qridin pedagoginen johtaja.

Arviointi ohjaa oppimista ja opiskelua enemmän kuin mikään muu toiminta koulukontekstissa. Mutta mikä on arvioinnin ideaalitilanne? Miten ja milloin arvioinnin pohjalta annettavaa palautetta kannattaisi sanoittaa oppilaalle ja huoltajalle? Mitä tarkoitetaan monipuolisella arvioinnilla?


Koulu-podcast jakso 12: Tarja Halonen - Tasa-arvoinen koulu

Presidentti Tarja Halonen avaa Koulu-podcastin kolmannen tuotantokauden. Mikä on tasa-arvon merkitys ja miten se toteutuu koulussa? Miksi kympin tytöt masentuvat? Entä ovatko painotukset koulussa kohdillaan ja mikä on suomalaisen koulujärjestelmän keskeinen voima?


Koulu-podcast jakso 11: Viivi Pentikäinen ja Jesse Soininen - Seuraavan aikakauden koulu

Hyvinvointiopetuksen kehittäjä Viivi Pentikäinen ja kasvatuskeskustelija Jesse Soininen keskustelevat tulevaisuuden koulusta. Mikä suomalaisessa koulussa on toimivaa ja säilyttämisen arvoista? Mitä seuraavasta opetussuunnitelmasta kannattaisi jättää pois ja kuka sen päättää? Jos lähtisi muotoilemaan uutta koulua tyhjästä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? 


Koulu-podcast jakso 10: Arto O. Salonen ja Katri Jurvakainen - Koulun ja ihmisyyden ytimessä

Professori Arto O. Salonen sekä opettaja ja tutkija Katri Jurvakainen pohtivat koulun ja ihmisyyden ydinkysymyksiä. Mitkä asiat luovat meille onnellista ja merkityksellistä elämää? Mikä elämästä tekee elämisen arvoista? Ja miten koulu voi auttaa lapsia ja nuoria löytämään vastaukset näihin kysymyksiin?


Koulu-podcast jakso 9: Kirsti Lonka ja Kirsi Myllymäki - Koulun ja opettajankoulutuksen nykytila

Kasvatuspsykologian professori ja oppimistutkija Kirsti Lonka sekä Jätkäsaaren peruskoulun rehtori Kirsi Myllymäki keskustelevat suorasanaisesti suomalaisen koulun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimusten valossa tiedetään, että passiivinen hiljaa istuminen ja kuuntelu on kaikkein vähiten tehokas ja motivoiva tapa oppia - mutta mitä sen sijaan pitäisi tuoda kouluihin ja opettajankoulutukseen? Ja miten määritellään koulussa opittavat perustaidot? Entä miten pitäisi suhtautua Twitterissä huutaviin boomereihin?


Koulu-podcast jakso 8: Jari Salminen ja Jutta-Riina Karhunen - Suomalaisen koulun nousu maailman huipulle

Kouluhistorioitsija ja dosentti Jari Salminen sekä Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen käyvät läpi suomalaisen koulun nykytilaa ja keskeisiä solmukohtia 1700-luvulta alkaen. Yhdessä Pekka Peuran ja Jouni Koposen kanssa vieraat pohtivat muun muassa sitä, miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoitella koulussa sekä miten koulussa voitaisiin järjestää opetus siten, että se on kaikille sopivaa? Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa erilaisia polkuja päästä mihin tahansa pisteeseen, mutta miten se toteutuu Suomessa?


Koulu-podcast jakso 7: Saku Tuominen - Koulun kehittäminen on määrätietoista toimintaa

Yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija Saku Tuominen tunnetaan myös työskentelystään koulumaailman hyväksi HundrED:n kautta. Sakun kanssa keskustelimme koulun kehittämisestä sekä Suomen että maailman mittakaavassa. Mikä on suomalaisen koulun kehittämisen Pohjantähti? Onko meillä intohimoista visiota siitä, miltä tulevaisuuden koulu näyttää? Miten voimme olla varmoja, että jokin uusi innovaatio tai uudistus toimii? Ja kuka käyttää suurinta valtaa koulukeskustelussa?


Koulu-podcast jakso 6: Olli-Pekka Heinonen - Koulun ytimessä

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on tullut tunnetuksi syvällisenä ajattelijana ja aktiivisena osanottajana koulutuskeskusteluun. Mitä opetusministerinäkin toiminut Olli-Pekka tuumaa: kuka ohjaa koulun kehitystä? Mikä on opetussuunnitelman rooli? Entä oppimateriaalien? Mikä mahdollistaisi opettajien ammatillisen kehittymisen? Miksi Suomi ja Ruotsi ovat menneet koulutuksen kehittämisessä eri suuntiin? Entä minkä peruspilarien varaan Olli-Pekka itse rakentaisi koulujärjestelmän, jos hän aloittaisi puhtaalta pöydältä?


Koulu-podcast jakso 5: Harri Ketamo - Tekoäly ja data opetuksessa

Harri Ketamo on pitkän linjan tekoälytutkija ja palkitun HeadAI-yrityksen perustaja. Harrin laaja kokemus ja syvä ymmärrys opetusalasta näkyy ihmetellessämme, mitä tekoälyllä oikeastaan tarkoitetaan, kun pintaa rapsuttaa. Millainen on tekoälyratkaisuiden ja opettajien työnjako tulevaisuudessa? Miten kerätä laadukasta dataa opiskelijoista ja miten sitä kannattaisi hyödyntää? Mitä meidän tulisi opettaa tekoälystä ja datasta lapsille ja nuorille? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee koulutuskentällä ratkaista, jotta saamme tekoälystä parhaat puolet irti meille tärkeitä arvoja kunnioittaen?


Koulu-podcast jakso 4: Katariina Salmela-Aro - Hyvinvoiva koulu

Professori Katariina Salmela-Aro on monipuolinen tutkija, joka on tullut tunnetuksi erityisesti keskustelun herättäjänä hyvinvoinnin ja oppimisen suhteesta. Katariinan kanssa paneudumme muun muassa ensimmäisiin tutkimustuloksiin koronakevään etäopetusjaksosta. Miten kevät meni oppimisen ja opettamisen kannalta? Miten suomalaiset opettajat pärjäsivät kansainvälisesti vertaillen? Mihin opetuksessa kannattaisi panostaa, jos etäopetukseen siirrytään uudelleen? Mitkä asiat tukevat ja haastavat sekä oppijoiden että opettajien jaksamista?


Koulu-podcast jakso 3: Perttu Pölönen - Tulevaisuuteen kasvattaminen

Monilahjakkuus Perttu Pölönen on suosittu puhuja ja menestyskirjan "Tulevaisuuden lukujärjestys" isä. Mitä tämä ajatustemme värittäjä tuumii 2020-luvun sivistyksestä? Miten voimme mitata tärkeitä taitoja kuten kriittistä ajattelua, myötätuntoa tai rohkeutta? Kuka tänä päivänä kasvattaa lapsiamme? Millaisia töitä on tulevaisuudessa jäljellä ihmisille? Mitkä oikeastaan ovat koulun tehtävät nyt ja tulevaisuudessa?


Koulu-podcast jakso 2: Katri Saarikivi - Aivot ja oppiminen

Aivotutkija Katri Saarikivi tunnetaan empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen tutkijana sekä sujuvasanaisena neurotieteen kansantajuistajana. Katrin kanssa pohdimme, mitä opettajien tulisi ymmärtää aivoista ja oppimisesta. Mitä tarvitaan luovuuteen ja voiko sitä opettaa? Miten koulua voisi muuttaa aivoystävällisemmäksi? Pitäisikö esimerkiksi puhelimet laittaa pois koulupäivän ajaksi? Hapertuuko keskittymiskykymme ja mitä sitten?


Koulu-podcast jakso 1: Kaisa Vuorinen - Positiivinen kasvatus

Kaisa Vuorinen on tullut tunnetuksi Positiivisen CV:n kehittäjänä ja positiivisen kasvatuksen äänenä. Mutta mitä käytännössä tarkoittavat luonteenvahvuudet ja positiivinen kasvatus? Miten se istuu koulun kiireiseen arkeen? Millaiset kokemukset omasta koulupolusta ja opettajuudesta ovat muokanneet Kaisan ajattelua?