Koulu-podcast tuo monipuolisuutta, syvyyttä ja laajempaa näkymää suomalaiseen koulukeskusteluun. Löydät kaikki jaksot myös SpotifystaYoutubesta ja eri podcast-palveluista.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 31: Virpi Roine - Osallisuus, kohtaaminen ja Kunskapsskolan

Erityisopettaja Virpi Roine kävi tutustumassa Kunskapsskolaniin. Heidän kouluissaan panostetaan vahvasti oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opettajien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Lisäksi oppilaat saavat itse vaikuttaa omien opintojensa painotuksiin ja tavoitteisiin. 

Miten siellä on käytännössä järjestetty opettajien välinen yhteistyö ja oppilaiden ohjaus? Mitä hyötyä on siitä, että opettajat suunnittelevat ja järjestävät opetustaan yhdessä? Mitä hyötyä on puolestaan siitä, että jokainen opettaja osallistuu oppilaiden ohjaamiseen ja että jokainen oppilas saa henkilökohtaista ohjausta joka viikko? Näistä asioista keskustelemme Virpin kanssa Koulu-podcastissa.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 30: Stina Akola - Hyvinvoiva opettaja

Mistä voi tunnistaa kun omat voimavarat alkavat loppua? Miten jokainen voisi lisätä omaa hyvinvointiaan kasvatusalan työssä? Koulu-podcast #tarkkis vieraana työnohjaaja, kouluttaja ja entinen erityisopettaja Stina Akola. Keskustelussa Stina kertoo muun muassa miltä koulun arki näyttää entisen erityisopettajan silmin työnohjaajana ja valmentajana.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 29: Mia-Stiina Heikkala - EdTech ja Helsinki Education Hub

Miten oppimiseen ja oppimisteknologioihin liittyvää yrittäjyyttä tuetaan Suomessa? Miten Suomen hyvää maabrändiä pedagogiikassa ja opettajankoulutuksessa onnistutaan hyödyntämään kansainvälisesti? Miten Helsinki Education Hub auttaa kaikenlaisia oppimisen ja yrittäjyyden yhdistäviä ihmisiä eteenpäin heidän ideansa tai palvelunsa kanssa? Aiheista keskustelemassa Koulu-podcast #tarkkis vieraana Helsinki Education Hub:n perustaja ja johtaja Mia-Stiina Heikkala.


Koulu-podcast jakso 28: Emilia Miettinen ja Juha Pietiläinen - Sivistys ja kirjallisuus

Mitä on sivistys? Miten taataan, että sivistys voi kukoistaa jokaisessa ihmisessä? Entä mitkä ovat sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkit? Koulu-podcastin jaksossa 28 keskustellaan sivistyksestä ja siihen vahvasti kytköksissä olevasta kirjallisuudesta. Keskustelemassa ovat Terra Cognita -kustantaja ja tietokirjojen suomentaja Juha Pietiläinen sekä Voima-lehden päätoimittaja Emilia Miettinen.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 27: Antti Karkiainen - Opettajan polulta uusiin seikkailuihin

Miltä tuntuu lähteä opettajan ammatista töihin koulumaailman ulkopuolelle? Miltä koulumaailma näyttää ulkopuolelta entisen luokanopettajan silmin? Mitkä olivat suurimmat erot koulumaailmassa ja yritysmaailmassa työskentelyn välillä?

Koulu-podcast #tarkkis vieraana entinen luokanopettaja ja nykyään Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:ssä asiantuntijana työskentelevä Antti Karkiainen. Keskustelussa nousee esiin myös niitä syitä, miksi lähteä kokeilemaan työtä opettajana koulumaailman ulkopuolelle ja toisaalta vinkkejä niille, jotka asiaa tällä hetkellä itse pohtivat.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 26: Martti Hellström - Koti, kylä, koulu ja yhteisöllisyys

Miten lisätä yhteisöllisyyttä kodin, kylä ja koulun välillä? Onko luottamuksen kulttuuri koulussa hiipunut ja byrokratia lisääntynyt? Mikä on koulun perustehtävä? Ja minkälaiset koulut pärjäävät paremmin kuin ennusteet? Koulu-podcast #tarkkis vieraana kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos ja suuri koulukeskustelija Martti Hellström. Keskustelemme koulusta ja yhteisöllisyydestä laajasti ja syvällisesti. Lisäksi juttelemme siitä, miten Martti Hellströmistä tuli Martti Hellström.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 25: Heikki Rusama - Oppimateriaaleja opettajilta opettajille

Koulu-podcast #tarkkis vieraana luokanopettajataustainen Heikki Rusama, joka pyrkii tukemaan opettajien työtä Freeed:n toimitusjohtajana. Freeed on Suomen suurin opettajayhteisö, jossa opettajat jakavat omia oppimateriaalejaan ja opetusvinkkejään toisilleen.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 24: Laura Jääskeläinen - Ryhmäyttäminen lisää hyvinvointia

Koulu-podcast #tarkkis vieraana ryhmäyttämisen asiantuntija, opettaja Laura Jääskeläinen. Laura jakaa ymmärrystään, tietouttaan ja käytännön vinkkejään ryhmäyttämisestä. Lisäksi keskustelemme ihmisen sosiaalisista tarpeista sekä ryhmään ja tunteisiin liittyvistä tarpeista, jotka huomioimalla hyvinvoinnin lisäksi myös oppimisen edellytyksen paranevat.


Koulu-podcast jakso 23: Tuomas Kurttila & Marjo Hannukkala - Hyvinvointi rakentuu yhteisöissä

MIELI ry:n strategiajohtaja Marjo Hannukkala ja Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila keskustelevat vanhempien, varhaiskasvatuksen ja koulun rooleista lapsen hyvinvoinnin rakentumisessa. Mielenterveystaidot, kuten tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät meillä kaikilla läpi elämän. Mutta kenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että saatavilla oleva tutkittu tieto sekä olemassa oleva osaaminen johtaisivat nykyistä laajemmin lisääntyvään mielen hyvinvointiin? Ja mikä on kohtaamisen ja leikin merkitys tässä kaikessa?


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 22: Ville Aitlahti - Opetusvideoista, identiteetistä ja jaksamisesta

Matematiikan lehtori Ville Aitlahti alkoi kuvata oman opetuksen tueksi opetusvideoita, joita hän julkaisi myös muiden iloksi YouTubessa. Lopputuloksena hänen Matikkamatskut-kanavallaan on yli 40 000 tilaajaa ja lukuisat matematiikkaa opiskelevat ovat hyötyneet hänen sydämen tuotoksistaan. Keskustelemme opetusvideoiden lisäksi myös mm. hänen opettajan identiteetin ja toimintatapojen kehittymisestä parin vuosikymmenen aikana sekä opettajien jaksamisesta tässä ajassa. (Pahoittelemme äänen laatuongelmaa, Villen mikrofonissa oli toimintahäiriö.)


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 21: Ida Nevalainen - Sosioemotionaalisten taitojen opettaminen

Onko koulu on paikka, jossa tunnetaitoja ja elämäntaitoja olisi mahdollista opettaa kaikille tasapuolisesti? Pitäisikö niitä opettaa nykyistä enemmän? Mikäli kyllä, miten, millä ajalla ja kuka niitä voisi opettaa. Koulu-podcast #tarkkis vieraana aiheesta keskustelemassa MARKEDin ja Elämän Akatemian perustaja Ida Nevalainen.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 20: Jukka Kemppainen - Ihmisen kohtaaminen ihmisenä

Miten ihmisen kasvamista voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla? Miten kohdata ihmisiä yksilöllisellä tasolla? Kuinka vahvistaa ihmistä? Koulu-podcast #tarkkis vieraana kuudella eri vuosikymmenellä ihmisiä valmentanut Jukka Kemppainen. Keskustelemme ihmisen kohtaamisesta, kommunikaatiosuhteen rakentamisesta, valmentamisesta sekä elämässä eteenpäin pyrkimisestä.


Koulu-podcast jakso 19: Pilvi Torsti - Kansainvälinen näkökulma koulukeskusteluun

Euroopan koulutussäätiön (ETF) johtaja, koulutusasiantuntija ja dosentti Pilvi Torsti tuo kansainvälisen näkökulman moniin kouluun liittyviin aiheisiin. Keskustelemme muun muassa luottamusyhteiskunnan tärkeydestä, oppivelvollisuusiän nostosta sekä koulun tulevaisuutta pidemmälle visioivan tulevaisuusajattelun puutteesta. Erityisesti keskustelemme suomalaisen koulujärjestelmän monista vahvuuksista kansainvälisessä vertailussa sekä siitä, mitä me voisimme oppia muilta mailta.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 18: Mikko Mäki-Rahkola - Yrittäjyyskasvatus ja Pikkuyrittäjät

Isä halusi tarjota yrittäjyyskasvatusta omalle alakoululaiselle tyttärelleen. Lopputuloksena kaikki Vihdin kunnan 5. luokkalaiset käyvät nykyään läpi Pikkuyrittäjät-ohjelman. Mikko Mäki-Rahkola kertoo tarinansa siitä, miten Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n Pikkuyrittäjät-ohjelma levisi muutamassa vuodessa kunnan kaikkiin kouluihin. Samalla keskustelemme yrittäjyyskasvatuksen hyödyistä lapsille ja nuorille.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 17: Paula Mäkelä - Tunnelukutaidot ja Positiivinen Potentiaali

Miksi tunnelukutaidot ovat tärkeitä? Miten ihmisten rajoittavia uskomuksia voisi poistaa, jotta jokaisen positiivinen potentiaali voisi vapautua kukoistukseen? Koulu-podcast #tarkkis vieraana aiheista puhumassa kasvatuksen ja ohjauksen moniosaaja sekä Positiivinen Potentiaali -yrittäjä Paula Mäkelä.


Koulu-podcast #tarkkis, jakso 16: Matti Vestman - Hyvinvointia ja liikuntaa koulupäiviin

Miten koulun arkeen voisi tuoda toiminnallisuuttta ja arkiliikuntaa? Miten saada pää ja jalat samaan paikkaan koulu päivänaikana? Koulupodcast #tarkkis vieraana Matti Vestman. Keskustelemme, miten Keppi & Porkkana -hyvinvointimalli voi tuoda fyysistä, psyykkistä ja yhteisöllistä hyvinvointia kouluihin.


Koulu-podcast jakso 15: Ville Turkka ja Laura Skaffari - Miten nuoret voivat?

Iceheartsin perustaja Ville Turkka ja oppivelvollisuuskoordinaattori, ohjausalan ammattilainen Laura Skaffari pohtivat, miten nuoret voivat tällä hetkellä. Mihin suuntaan nuorten hyvinvointi on menossa vai onko se eriytymässä? Miten nuorten pahoinvointi näkyy tällä hetkellä?


Koulu-podcast jakso 14: Jaakko Salo & Saija Ohtonen-Jones - Koulu, koti ja hyvinvointi

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ja Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones keskustelevat kodin ja koulun yhteistyöstä sekä Suomen PISA-tuloksista. Miten 1990-luvun leikkaukset koulujen resursseista näkyvät 2020-luvulla? Mitä opettajat tarvitsevat, että he voisivat tehdä työnsä paremmin? Miten lainsäädännöllä voitaisiin vaikutta oppilaiden hyvinvointiin?


Koulu-podcast jakso 13: Najat Ouakrim-Soivio ja Henri Karjalainen - Arviointispesiaali

Tämän Koulu-podcastin erikoisjakson teemana on arviointi. Vieraana on kaksi arviointiosaajaa: Najat Ouakrim-Soivio, oppimisen sekä osaamisen arvioinnin dosentti ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori sekä Henri Karjalainen, opettaja ja ohjelmistopalvelu Qridin pedagoginen johtaja.

Arviointi ohjaa oppimista ja opiskelua enemmän kuin mikään muu toiminta koulukontekstissa. Mutta mikä on arvioinnin ideaalitilanne? Miten ja milloin arvioinnin pohjalta annettavaa palautetta kannattaisi sanoittaa oppilaalle ja huoltajalle? Mitä tarkoitetaan monipuolisella arvioinnilla?


Koulu-podcast jakso 12: Tarja Halonen - Tasa-arvoinen koulu

Presidentti Tarja Halonen avaa Koulu-podcastin kolmannen tuotantokauden. Mikä on tasa-arvon merkitys ja miten se toteutuu koulussa? Miksi kympin tytöt masentuvat? Entä ovatko painotukset koulussa kohdillaan ja mikä on suomalaisen koulujärjestelmän keskeinen voima?


Koulu-podcast jakso 11: Viivi Pentikäinen ja Jesse Soininen - Seuraavan aikakauden koulu

Hyvinvointiopetuksen kehittäjä Viivi Pentikäinen ja kasvatuskeskustelija Jesse Soininen keskustelevat tulevaisuuden koulusta. Mikä suomalaisessa koulussa on toimivaa ja säilyttämisen arvoista? Mitä seuraavasta opetussuunnitelmasta kannattaisi jättää pois ja kuka sen päättää? Jos lähtisi muotoilemaan uutta koulua tyhjästä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? 


Koulu-podcast jakso 10: Arto O. Salonen ja Katri Jurvakainen - Koulun ja ihmisyyden ytimessä

Professori Arto O. Salonen sekä opettaja ja tutkija Katri Jurvakainen pohtivat koulun ja ihmisyyden ydinkysymyksiä. Mitkä asiat luovat meille onnellista ja merkityksellistä elämää? Mikä elämästä tekee elämisen arvoista? Ja miten koulu voi auttaa lapsia ja nuoria löytämään vastaukset näihin kysymyksiin?


Koulu-podcast jakso 9: Kirsti Lonka ja Kirsi Myllymäki - Koulun ja opettajankoulutuksen nykytila

Kasvatuspsykologian professori ja oppimistutkija Kirsti Lonka sekä Jätkäsaaren peruskoulun rehtori Kirsi Myllymäki keskustelevat suorasanaisesti suomalaisen koulun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimusten valossa tiedetään, että passiivinen hiljaa istuminen ja kuuntelu on kaikkein vähiten tehokas ja motivoiva tapa oppia - mutta mitä sen sijaan pitäisi tuoda kouluihin ja opettajankoulutukseen? Ja miten määritellään koulussa opittavat perustaidot? Entä miten pitäisi suhtautua Twitterissä huutaviin boomereihin?


Koulu-podcast jakso 8: Jari Salminen ja Jutta-Riina Karhunen - Suomalaisen koulun nousu maailman huipulle

Kouluhistorioitsija ja dosentti Jari Salminen sekä Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen käyvät läpi suomalaisen koulun nykytilaa ja keskeisiä solmukohtia 1700-luvulta alkaen. Yhdessä Pekka Peuran ja Jouni Koposen kanssa vieraat pohtivat muun muassa sitä, miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoitella koulussa sekä miten koulussa voitaisiin järjestää opetus siten, että se on kaikille sopivaa? Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa erilaisia polkuja päästä mihin tahansa pisteeseen, mutta miten se toteutuu Suomessa?


Koulu-podcast jakso 7: Saku Tuominen - Koulun kehittäminen on määrätietoista toimintaa

Yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija Saku Tuominen tunnetaan myös työskentelystään koulumaailman hyväksi HundrED:n kautta. Sakun kanssa keskustelimme koulun kehittämisestä sekä Suomen että maailman mittakaavassa. Mikä on suomalaisen koulun kehittämisen Pohjantähti? Onko meillä intohimoista visiota siitä, miltä tulevaisuuden koulu näyttää? Miten voimme olla varmoja, että jokin uusi innovaatio tai uudistus toimii? Ja kuka käyttää suurinta valtaa koulukeskustelussa?


Koulu-podcast jakso 6: Olli-Pekka Heinonen - Koulun ytimessä

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on tullut tunnetuksi syvällisenä ajattelijana ja aktiivisena osanottajana koulutuskeskusteluun. Mitä opetusministerinäkin toiminut Olli-Pekka tuumaa: kuka ohjaa koulun kehitystä? Mikä on opetussuunnitelman rooli? Entä oppimateriaalien? Mikä mahdollistaisi opettajien ammatillisen kehittymisen? Miksi Suomi ja Ruotsi ovat menneet koulutuksen kehittämisessä eri suuntiin? Entä minkä peruspilarien varaan Olli-Pekka itse rakentaisi koulujärjestelmän, jos hän aloittaisi puhtaalta pöydältä?


Koulu-podcast jakso 5: Harri Ketamo - Tekoäly ja data opetuksessa

Harri Ketamo on pitkän linjan tekoälytutkija ja palkitun HeadAI-yrityksen perustaja. Harrin laaja kokemus ja syvä ymmärrys opetusalasta näkyy ihmetellessämme, mitä tekoälyllä oikeastaan tarkoitetaan, kun pintaa rapsuttaa. Millainen on tekoälyratkaisuiden ja opettajien työnjako tulevaisuudessa? Miten kerätä laadukasta dataa opiskelijoista ja miten sitä kannattaisi hyödyntää? Mitä meidän tulisi opettaa tekoälystä ja datasta lapsille ja nuorille? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee koulutuskentällä ratkaista, jotta saamme tekoälystä parhaat puolet irti meille tärkeitä arvoja kunnioittaen?


Koulu-podcast jakso 4: Katariina Salmela-Aro - Hyvinvoiva koulu

Professori Katariina Salmela-Aro on monipuolinen tutkija, joka on tullut tunnetuksi erityisesti keskustelun herättäjänä hyvinvoinnin ja oppimisen suhteesta. Katariinan kanssa paneudumme muun muassa ensimmäisiin tutkimustuloksiin koronakevään etäopetusjaksosta. Miten kevät meni oppimisen ja opettamisen kannalta? Miten suomalaiset opettajat pärjäsivät kansainvälisesti vertaillen? Mihin opetuksessa kannattaisi panostaa, jos etäopetukseen siirrytään uudelleen? Mitkä asiat tukevat ja haastavat sekä oppijoiden että opettajien jaksamista?


Koulu-podcast jakso 3: Perttu Pölönen - Tulevaisuuteen kasvattaminen

Monilahjakkuus Perttu Pölönen on suosittu puhuja ja menestyskirjan "Tulevaisuuden lukujärjestys" isä. Mitä tämä ajatustemme värittäjä tuumii 2020-luvun sivistyksestä? Miten voimme mitata tärkeitä taitoja kuten kriittistä ajattelua, myötätuntoa tai rohkeutta? Kuka tänä päivänä kasvattaa lapsiamme? Millaisia töitä on tulevaisuudessa jäljellä ihmisille? Mitkä oikeastaan ovat koulun tehtävät nyt ja tulevaisuudessa?


Koulu-podcast jakso 2: Katri Saarikivi - Aivot ja oppiminen

Aivotutkija Katri Saarikivi tunnetaan empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen tutkijana sekä sujuvasanaisena neurotieteen kansantajuistajana. Katrin kanssa pohdimme, mitä opettajien tulisi ymmärtää aivoista ja oppimisesta. Mitä tarvitaan luovuuteen ja voiko sitä opettaa? Miten koulua voisi muuttaa aivoystävällisemmäksi? Pitäisikö esimerkiksi puhelimet laittaa pois koulupäivän ajaksi? Hapertuuko keskittymiskykymme ja mitä sitten?


Koulu-podcast jakso 1: Kaisa Vuorinen - Positiivinen kasvatus

Kaisa Vuorinen on tullut tunnetuksi Positiivisen CV:n kehittäjänä ja positiivisen kasvatuksen äänenä. Mutta mitä käytännössä tarkoittavat luonteenvahvuudet ja positiivinen kasvatus? Miten se istuu koulun kiireiseen arkeen? Millaiset kokemukset omasta koulupolusta ja opettajuudesta ovat muokanneet Kaisan ajattelua?