Tilaa koulutus nyt, aloita silloin kun itselle parhaiten sopii!

Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille

Pekka Peuran luoma verkkokoulutus herättää ja inspiroi opettajia kehittämään omaa opettajuuttaan. Se tarjoaa ajattelun ja tekemisen työkaluja arjen opetustyöhön sekä laaja-alaista ymmärrystä opetuksen kehityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Koulutus on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat sinnikkään työn kautta kehittää ymmärrystään oppimisesta. Osallistujalta odotetaan myös halua tehdä pitkäjänteistä työtä kehittyäkseen paremmaksi ja taitavammaksi opettajaksi.

Kurssi soveltuu kaikille opettajille riippumatta oppilaitoksesta tai luokka-asteesta (luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ammatilliset opettajat, rehtorit yms.). Lisäksi erityisesti opettajat, jotka jo nyt työnsä osana tai ohella tukevat kollegoitaan ja työyhteisöään (esim. tutoropettajat) saavat koulutuksesta runsaasti työkaluja työhönsä.

Koulutuksen kolme lupausta

Aito muutos. Koulutuksessa opitaan omaa opettajuutta ja omia opetuskäytänteitä kehittäviä ajattelun malleja ja työkaluja konkreettisten esimerkkien kautta. Aitoa muutosta parempaan haetaan ohjatusti sekä yksilön että työyhteisön tasolla.

Omakohtaiset yhteisölliset kokemukset.
Opettajat saavat laajaa ymmärrystä sekä omakohtaisia kokemuksia opetuksen ja oppimisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Opittua ohjataan hyödyntämään osana omaa opetusta jo koulutuksen aikana.

Mittakaavana maailma.
Laajaa ymmärrystä opetuksen kehittymisestä tarjotaan tarinoiden muodossa maailman inspiroivimpien tosielämän esimerkkien kautta. Tutkimalla uteliaana oman kuplan ulkopuolista maailmaa saadaan sekä vahvistusta omalle identiteetille että uusia ideoita oman työn muotoiluun.

Ajankäyttö

Koulutus ei vaadi erityisen paljoa aikaa oman opetustyön ulkopuolelta (vain noin 3–5 tuntia/kk). Koulutus on suunniteltu siten, että opettajat pystyvät hyödyntämään omaa työaikaansa (esim. oppituntien suunnittelu ja pitäminen) kurssilla opittujen asioiden käytännön harjoitteluun ja soveltamiseen. Koulutus kuitenkin vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työskentelyä kokonaisuuden ymmärtämiseksi (6–9 kk).

Rehtoreille suosittelemme, että he mahdollistaisivat opettajilleen koko koulutuksen käymisen työajallaan. Se olisi kannattava investointi työyhteisön pedagogisen osaamisen lisäämiseksi.

Koulutukseen osallistuminen

Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksessa keskiössä. Siksi koulutukseen voi osallistua vain osana 3–5 hengen tiimiä. Tiimiläisten tulee olla saman oppilaitoksen henkilökuntaa ja samasta oppilaitoksesta voi osallistua useampia tiimejä.

Kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät kurssin verkkoalustalta. Koulutusta käydään oman aikataulun mukaisesti silloin, kun se itselle ja tiimille parhaiten sopii. Olennaista on, että osallistuja on valmis tekemään säännöllistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä lähikollegoidensa kanssa.

Koulutuksen sisältö

Lukuvuoden 2022–2023 koulutus sisältää 20+1 laadukasta verkkoluentoa, joita opiskellaan 2–4 kpl/kk tiimin oman valinnan mukaisesti. (Ajankäyttö: noin 1–1,5h/luento + työajalla tapahtuva oman työn kehittäminen).

Sisältö otsikkotasolla:

Osio 1 – Oman opettajuuden ja arviointitaitojen kehittäminen

1.1 Lähikehityksen vyöhyke ja motivaati
1.2 Formatiivinen arviointi arviointityön perustana
1.3 Käytännön työkaluja formatiiviseen arviointiin
1.4 Totuus arvioinnin laadun nykytilasta Suomessa
1.5 Muutosteoria: käänteinen oppiminen
1.6 Mitä ylipäänsä pitäisi oppia, opettaa ja arvioida?

Osio 2 – Maailman inspiroivimpia oppeja

2.1 Oppimisen näkyväksi tekeminen (Visible Learning, Uusi-Seelanti)
2.2 Seitsemän meta-taitoa (African Leadership University)
2.3 Kohtaamisen merkitys ihmisenä kasvamisessa (Kunskapsskolan, Ruotsi)
2.4 Oppimispotentiaali ja mastery learning (Bloom, USA)
2.5 Opettajat muutoksen voimana (Alex Wang, Taiwan)
2.6 Maailman inspiroivimmat opetusalan innovaatiot (HundrED, Suomi)

Osio 3 – Digiaika ja oppiminen

3.1 Digitaalinen opettajuus
3.2 Digilaitteet ja tekoäly oppimisessa
3.3 Digiajan tiimiopettajuus
3.4 Ajattelun taitojen kehittäminen verkkokurssina

Osio 4 – Työyhteisön kehittäminen

4.1 Työyhteisömme nykytila
4.2 Työyhteisön pedagoginen kehittäminen 1
4.3 Työyhteisön pedagoginen kehittäminen 2
4.4 Meidän tiimi työyhteisömme resurssina

Bonus – Koronapandemian jälkeen

5.1 Opetus ja oppiminen koronapandemian jälkeen

Aikataulu

Koulutus suoritetaan joustavasti tiimin oman aikatalulun mukaan. Koulutuksen voi aloittaa silloin kun itselle sopii tilauksen jälkeen. Suositus on, että koulutus suoritetaan noin 6–9 kuukauden aikana. Osallistumisoikeus koulutukseen on 9 kk tilaushetkestä alkaen.

Yhteen luentoon on hyvä varata aikaa noin 1–1,5 tuntia. Tiimi voi itse päättää, opiskeleeko materiaaleja esimerkiksi joka viikko, kahdesti kuukaudessa tai jollain muulla aikataululla.

Ohjeet tiivistetysti

 • Koulutukseen ei voi osallistua yksin, vaan vähimmäismäärä on 3 opettajaa samasta oppilaitoksesta. Ylärajaa ei ole.
 • Opettajat työskentelevät koko koulutuksen ajan yhtenä tiiminä (3-5 hlöä/tiimi, samasta koulusta voi olla useampia tiimejä).
 • Tiimi voi valita itselleen sopivan päivän, kellonajan ja paikan opiskelulleen.
 • Koulutusta varten ei tarvitse matkustaa. Kaikki luennot ja koulutusmateriaalit löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.
 • Koulutus vaativat pitkäjänteistä työskentelyä sekä säännöllistä vuorovaikutusta oman tiimin kanssa.
 • Koulutus koostuu 20+1 toiminnallisesta luennosta, joiden aiheet on esitelty yllä. Yhden luennon suoritusaika on noin 1-1,5h + omalla työajalla tapahtuva ajatusten ja työkalujen käytäntöön soveltaminen.
 • Koulutuksen voi aloittaa tiimille sopivana päivänä tilauspäivän jälkeen.
 • Kesto 6-9 kk tiimin omavalintaisen rytmityksen mukaan. Osallistumisoikeus koulutukseen on 9 kk tilauspäivästä alkaen.
 • Koulutus soveltuu sekä luokan- että aineenopettajille, erityisopettajille, ammatillisille opettajille, rehtoreille, korkeakoulujen ja yliopistojen opettajille, muulle opetushenkilöstölle sekä kaikille opettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille.
 • Koulutus tilataan täyttämällä tilauslomake (tilausnappi).
 • Tunnukset kurssialustalle sekä tarkemmat ohjeet lähetetään opettajille mahdollisimman nopeasti tilauksen jälkeen.
 • Kurssi maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajan valitsemaan osoitteeseen (sähköinen laskutus, sähköpostilasku tai paperilasku).

Hinta

Vaikka koulutus on ylivoimaisesti laajin ja kattavin koskaan tekemämme koulutuskokonaisuus, on sen hinta onnistuttu saamaan erittäin edulliseksi koulutuksen laajuuteen ja sisällön laatuun nähden.

Koulutuksen hinta on 490 €/oppilaitos + alv. 24 % (sisältää lisenssin 3-5 henkilölle).
Mikäli samasta oppilaitoksesta osallistuu enemmän kuin viisi henkilöä, lisätään laskuun 90 € + alv. 24 % jokaista lisähenkilöä kohden.

Opettaja

Kerää itsellesi tiimi, jonka kanssa haluat haastaa ajatteluasi ja ymmärrystäsi opettamisesta, opettajuudesta sekä oppimisesta. Ilmoittautukaa tai pyytäkää rehtorianne/esimiestänne ilmoittamaan teidät mukaan koulutukseen alla olevan ilmoittautumis- ja tilauslinkin kautta.

Rehtori/esimies

Kerää oppilaitoksestasi oman opettajuuden ja koko koulun opettajayhteisön kehittämisestä kiinnostuneista opettajista tiimi kasaan ja ilmoita heidät mukaan koulutukseen. Voit toki myös itsekin osallistua osana jotain oppilaitoksenne tiimiä.

Lisätietoja ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin saa koulutuksen järjestäjiltä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:

Pekka Peura 
pekka@eduhakkerit.fi
0440329877