Tilaa koulutus teille mieluisaan ajankohtaan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia!

Mielentuuletus opettajanhuoneessa – Ravistelukoulutus työyhteisöille

Ravistelukoulutuksen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan, haastamaan ja murtamaan jämähtäneitä ajatuksia, toimintatapoja sekä asenteita opettajaidentiteetissä ja työyhteisössä.

Pekka Peuran ja Meri-Maaria Kivekkään luoman koulutuksen aikana herätellään ja ravistellaan ajatuksia toiminnallisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on aikaansaada tilaa luoville oivalluksille sekä työyhteisön ja opettajuuden kehittämiselle.

Arki koulussa on usein niin kiireistä, ettei toimimattomien käytäntöjen ja rutiinien muuttamiseen löydy aikaa. Ravistelukoulutus tarjoaa työyhteisölle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan ja tunnistamaan rutiinejaan ja tottumuksiaan sekä haastamaan niitä erilaisten harjoitusten avulla.

Ravistelukoulutus soveltuu opettajayhteisöille koulutusasteesta riippumatta.

Koulutuksen kolme lupausta

Toiminnallisuus. Koulutuksessa tehtävät harjoitteet auttavat tunnistamaan yksilön ja yhteisön toiminnassa toistuvia kaavoja mm. päätöksentekotilanteissa, työyhteisön rooleissa ja johtamistilanteissa. Osallistujat pääsevät myös kokeilemaan toimintamallien muuttamista.

Konkretia.
Erilaisia toimintatapoja testataan ja arvioidaan jo koulutuksen aikana, jotta niiden kehitteleminen ei jäisi myöhemmin arjen jalkoihin. Tavoitteena onkin, että osallistujille syntyisi koulutuksen aikana valmiita ja konkreettisia ideoita arjessa kokeiltaviksi.

Aikaa ja tilaa oivalluksille.
Ravistelukoulutus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan yksilön ja yhteisön toimintatapoja ja mahdollisia muutostarpeita. Samalla syntyy tilaa oivalluksille, joiden avulla muutoksia on helpompi lähteä toteuttamaan.

Ajankäyttö ja koulutukseen osallistuminen

Ravistelukoulutukseen on tarkoitus osallistua koko työyhteisön voimin. Koulutuksen voi tilata puolen päivän koulutuksena (3h) tai koko päivän koulutuksena (6h). Laajemman 6 tunnin toteutuksen voi jakaa myös kahdelle päivälle (2 x 3h).

Koulutuksen sisältö

Koko päivän (6h) koulutuksen sisältö otsikkoina:

  1. Totuttu ja ei-totuttu työyhteisössä
  2. Päätöksentekoharjoitus
  3. Johtaminen ja johtajuus
  4. Arjen statukset
  5. Erilaisen oppijan nahoissa

Puolen päivän (3h) koulutuksessa on sisällöt (1-4) hieman suppeampana kokonaisuuksina.

Tilaa koulutus teille mieluisaan ajankohtaan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia!

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:

Pekka Peura
pekka@eduhakkerit.fi
0440329877

Meri-Maaria Kivekäs
meri-maaria.kivekas@opetus.espoo.fi
0503570570