Alakoulun arviointimestariksi (AAM)

Tilaa koulutus nyt, aloita silloin kun itselle parhaiten sopii!

Alakoulun arviointimestariksi -verkkokoulutus opettajille

Syksyllä 2023 kouluissa otettiin käyttöön uudet 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit, joita käytetään suhteessa paikallisesssa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.

Najat Ouakrim-Soivion ja Pekka Peuran luoma verkkokoulutus antaa opettajille oleellisia ja konkreettisia työkaluja arviointikriteerien monipuoliseen hyödyntämiseen niin oppimisen jatkuvassa ohjauksessa kuin lukuvuosiarvioinnissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksessa on kolme keskeistä tavoitetta:

Konkreettinen tuki oman arviointiosaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa saadaan erilaisia työkaluja ja malleja uusien arviointikriteerien kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen ja hyödyntämiseen opetus-, ohjaus- ja arviointityön tukena.

Omakohtaiset yhteisölliset kokemukset. Yhteisöllistä oppimista hyödyntävä verkkokoulutus mahdollistaa samanaikaisesti sekä omaan toimintaan linkittyvät että omaa työyhteisöä vahvistavat yhteisölliset kokemukset.

Laaja-alainen ymmärrys. Koulutuksessa käydään läpi uusien arviointikriteerien perusta, rakenne ja sisältöelementit monipuolisesti ja kattavasti.

Koulutuksen suoritustapa

Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksen keskeistä antia. Tästä syystä koulutukseen osallistutaan osana 3–5 henkilön tiimiä. Tiimi muodostetaan omavalintaisesti ennen koulutukseen ilmoittautumista ja tiimi suositellaan koottavaksi oman koulun opetushenkilöstöstä. Samasta koulusta voi osallistua useampia tiimejä.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Tiimi valitsee itse päivät ja ajankohdat, jolloin suorittavat koulutusta.

Koulutus sisältää 4+1 verkkoluentoa, joita suositellaan opiskeltavan 2–3 kpl/kk tiimin omavalintaisen aikataulun mukaisesti. Yhden verkkoluennon kokonaiskesto on noin 45 minuuttia. Näin ollen koulutuksen kokonaiskesto on noin 3 tuntia riippuen tiimin omasta ajankäytöstä.

1. Osaamisen kuvausten syvällinen ymmärtäminen
2. Näin tunnistat ja arvioit erilaista osaamista kriteerien avulla
3. Ingressitekstit ja kompensaatioperiaate
4. Kriteereiden ja arvosanakuvausten merkitys oppilaan näkökulmasta
Bonus: 5. Mitä huoltajien tulee tietää kriteereistä ja arvosanakuvauksista?

Hinta

Alakoulun arviointimestariksi -verkkokoulutuksen hinta on 89 € / osallistuja + alv. 24 %.

Minimiosallistujamäärä ja samalla minimitilaus on 3 henkilöä. Mikäli olet tekemässä tilausta yli 20 henkilölle, pyydä erikseen tarjous: pekka@peuraeducation.com / 0440329877.

Kouluttajat

Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) on monialainen arviointiosaaja. Najat on toiminut muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, Opetushallituksessa oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Tutkimustyössään Najat on käsitellyt muun muassa yleissivistävän koulutuksen arviointia niin koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta.

Pekka Peura (FM) on palkittu opetus- ja arviointikäytänteiden kehittäjä. Pekka on toiminut muun muassa matemaattisten aineiden opettajana ja opettajien täydennyskouluttajana erikoistuen verkossa järjestettävien tiimipohjaisten koulutusten tuottamiseen. Opetuksen kehittämisen eteen tehdystä työstään Pekka on palkittu muun muassa Mensa-palkinnolla 2013.