Tilaa koulutus nyt ja aloita itsellesi sopivana päivänä aikana.

Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutus opettajille

Pekka Peuran ja Laura Jääskeläisen luoma verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Verkkokoulutus vahvistaa opettajan ja koko työyhteisön kykyä luoda toimivia ja henkisesti turvallisia opetusryhmiä, mikä edistää työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä.

Ryhmäyttäminen on oleellinen osa hyvin toimivan ryhmän muodostamista. Se luo pohjan menestyksekkäälle opetukselle ja hyvin toimivalle koululle, sillä se lisää kouluviihtyvyyttä, myönteistä ilmapiiriä sekä opiskelumotivaatiota.

Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutus soveltuu kaikille opettajille (luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ammatilliset opettajat, tutoropettajat, opot, rehtorit, yms).

Koulutuksen kolme lupausta

Konkreettiset työkalut. Koulutuksessa kehitetään omaa ryhmäyttämisosaamista, -ymmärrystä ja -taitoja luentojen, konkreettisten ryhmäyttämisharjoitusten sekä koulutukseen osallistuvien kesken käytävän keskustelun avulla.
Omakohtaiset yhteisölliset kokemukset. Verkkokoulutuksessa hyödynnetään yhteisöllistä oppimista, jossa opitaan sekä omakohtaisista kokemuksista että vaihtamalla ajatuksia muiden koulutukseen osallistuvien kanssa.
Laaja-alainen ymmärrys. Koulutus yhdistää Pekan ja Lauran laaja-alaisen osaamisen ryhmäyttämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi, joka luo kattavan kuvan käytännönläheisistä tavoista tukea opetusryhmien kehittymistä toimiviksi ja henkisesti turvallisiksi yhteisöiksi.

Ajankäyttö

Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutus on suunniteltu opettajan hektinen arkityö huomioiden. Koulutus vaatii vain 3-4 tuntia kuukaudessa kolmen kuukauden ajan.

Verkkokoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja, jotka innostavat viemään kurssilla opitun osaksi arjen käytänteitä. Todellinen ryhmäyttämisen taito kehittyy, kun opettaja pystyy koulutuksen ohjaamana käyttämään verkkomateriaalia apunaan ryhmäyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rehtorit! Suosittelemme, että antaisitte opettajillenne mahdollisuuden käyttää työaikaa tähän koulutukseen. Se on investointi koko työyhteisönne osaamiseen.

Koulutukseen osallistuminen

Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksen keskeistä antia. Lisäksi koulutus tähtää muutokseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmasta. Syvällisen oppimisen varmistamiseksi koulutukseen voi osallistua vain osana 3-5 hengen tiimiä. Tiimiläisten suositellaan olevan saman koulun tai organisaation henkilökuntaa, ja samasta koulusta tai organisaatiosta voi osallistua useampia tiimejä. Tiimiläisten lähtötaitojen ei tarvitse olla samalla tasolla, vaan erilainen osaaminen ja kokemukset rikastavat ja syventävät tiimin jäsenten oppimista.

Kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät kurssin verkkoalustalta. Koulutusta käydään oman aikataulun mukaisesti silloin, kun se itselle ja tiimille parhaiten sopii. Olennaista on, että osallistuja on valmis tekemään säännöllistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä omien lähikollegoidensa kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 6 laadukasta verkkoluentoa, joissa edetään 2-4 kpl/kk tiimin oman valinnan mukaisesti. (Ajankäyttö: noin 1-1,5h /luento + työajalla tapahtuva oman työn kehittäminen).

Sisältö otsikkotasolla:

Osio 1 – Miksi ryhmäyttäminen kannattaa?

1. Ryhmän turvallisuus edistää oppimista
2. Ryhmän toimintaan voidaan vaikuttaa

Osio 2 – Ryhmäyttäminen käytännössä


3. Näin valitset itsellesi ja ryhmällesi sopivat harjoitukset
4. Näillä vinkeillä onnistut ryhmäyttämisessä!
5. Miten yhdistää opiskeltavan aiheen opettaminen ja ryhmäyttäminen?
6. Miten edistää ryhmäyttämistä koko oppilaitoksen tasolla?

Aikataulu

Koulutus suoritetaan joustavasti tiimin oman aikatalulun mukaan. Koulutuksen voi aloittaa silloin kun itselle sopii tilauksen jälkeen. Suositus on, että koulutus suoritetaan noin 2-3 kuukauden aikana. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilaushetkestä alkaen.

Yhteen luentoon on hyvä varata aikaa noin 1-1,5 tuntia. Tiimi voi itse päättää opiskeleeko materiaaleja esimerkiksi joka viikko, kahdesti kuukaudessa tai jollain muulla aikataululla.

Ohjeet tiivistetysti

 • Koulutukseen ei voi osallistua yksin, vaan vähimmäismäärä on 3 opettajaa samasta koulusta. Ylärajaa ei ole.
 • Opettajat työskentelevät koko koulutuksen ajan yhtenä tiiminä (3-5 hlöä/tiimi, samasta koulusta voi olla useampia tiimejä).
 • Tiimi voi valita itselleen sopivan päivän, kellonajan ja paikan opiskelulleen (etänä tai lähikontaktissa).
 • Koulutusta varten ei tarvitse matkustaa. Kaikki luennot ja koulutusmateriaalit löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.
 • Koulutus vaatii pitkäjänteistä työskentelyä sekä säännöllistä vuorovaikutusta oman tiimin kanssa.
 • Koulutus koostuu 6 toiminnallisesta verkkoluennosta, joiden aiheet on esitelty yllä. Yhden luennon suoritusaika on noin 1-1,5 h + omalla työajalla tapahtuvaa ajatusten ja työkalujen käytäntöön soveltamista.
 • Koulutuksen voi aloittaa tiimille sopivana päivänä tilauspäivän jälkeen.
 • Kesto noin kolme kuukautta tiimin omavalintaisen rytmityksen mukaan. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilauspäivästä alkaen.
 • Koulutus soveltuu sekä luokan- että aineenopettajille, erityisopettajille, ammatillisen koulutuksen opettajille, rehtoreille, opettajien kouluttajille, opetushallinnossa työskenteleville sekä kaikille opettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille.
 • Koulutus tilataan täyttämällä tilauslomake (tilausnappi).
 • Tunnukset kurssialustalle sekä tarkemmat ohjeet lähetetään opettajille tilauksen jälkeen.
 • Kurssi maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajan valitsemaan osoitteeseen (sähköinen laskutus, sähköpostilasku tai paperilasku).

Hinta

Vaikka koulutus on laadukas ja monipuolinen ryhmäyttämisen verkkokoulutus, on sen hinta onnistuttu saamaan erittäin edulliseksi yksittäiselle opettajalle ja oppilaitokselle.

Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutuksen hinta on 89 € / osallistuja + alv. 24 %.

TARJOUS -20 % 17.2.2023 mennessä tehtyihin tilauksiin. Tarjoushinta 71,20 € / osallistuja + alv. 24 %.

Minimiosallistujamäärä ja samalla minimitilaus on 3 henkilöä. Mikäli teet tilauksen yli 20 henkilölle, pyydä erikseen tarjous: pekka@eduhakkerit.fi / 0440329877.

Opettaja

Kerää itsellesi tiimi, jonka kanssa haluat kehittää ymmärrystäsi ja osaamistasi ryhmäyttämisestä ja ryhmän toiminnasta. Ilmoittautukaa tai pyytäkää rehtorianne/esihenkilöänne ilmoittamaan teidät mukaan koulutukseen alla olevan ilmoittautumis- ja tilauslinkin kautta.

Rehtori/esihenkilö

Kerää oppilaitoksestasi oman opettajuutensa ja koko koulun opettajayhteisön kehittämisestä kiinnostuneista opettajista tiimi kasaan ja ilmoita heidät mukaan koulutukseen. Voit myös itse osallistua osana jotain oppilaitoksenne tiimiä.

Lisätietoja ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin saa koulutuksen järjestäjiltä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:

Pekka Peura
pekka@eduhakkerit.fi
0440329877

Laura Jääskeläinen
info@laurajaaskelainen.fi