Tilaa koulutus nyt, aloita silloin kun itselle parhaiten sopii!

Varhaiskasvatuksen arviointimestariksi -koulutus opettajille

Pekka Peuran ja Najat Ouakrim-Soivion luoma verkkokoulutus antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja oman arviointiosaamisen kehittämiseen. Verkkokoulutus on suunniteltu vahvistamaan niin yksittäisen henkilön kuin koko työyhteisön arviointiymmärrystä, -taitoja ja -osaamista.

Arviointi on keskiössä niin oppimisessa kuin esimerkiksi taitoihin ohjaamisessa. Onnistunut arviointi, sen pohjalta annettava palaute ja yhteisesti luotu systemaattinen arviointikulttuuri ovat menestyksekkään toimivan varhaiskasvatuksen peruspilareita.

Varhaiskasvatuksen arviointimestariksi -verkkokoulutus soveltuu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Erityisesti varhaiskasvatuksen johto- ja opetustehtävissä toimivat, jotka jo tukevat kollegoitaan arvioinnissa ja kehittävät työyhteisöään arviointiosaamisessa saavat koulutuksesta monenlaisia työkaluja työhönsä.

Koulutuksen kolme lupausta

Muutos. Koulutuksessa opitaan omia arviointikäytänteitä kehittäviä toimintatapoja ja malleja toimivien konkreettisten esimerkkien kautta. Muutosta parempiin arviointikäytänteisiin ja toimivampaan arviointikulttuuriin luodaan ohjatusti sekä yksilö- että työyhteisötasolla.
Omakohtaiset yhteisölliset kokemukset. Yhteisöllistä oppimista hyödyntävä verkkokoulutus mahdollistaa samanaikaisesti sekä omakohtaiset ja omaan toimintaan linkittyvät kokemukset että omaa työyhteisöä laajemmin vahvistavat yhteisölliset kokemukset.
Laaja-alainen ymmärrys. Koulutus yhdistää sekä Pekan että Najatin laaja-alaisen osaamisen ja ymmärryksen arvioinnista yhdeksi kokonaisuudeksi, joka luo kattavan kuvan arvioinnin monipuolisuudesta ja moninaisuudesta niin tutkimustiedon, teorian kuin käytännön näkökulmista.

Ajankäyttö

Varhaiskasvatuksen arviointimestariksi-verkkokoulutus on suunniteltu hektinen arkityö huomioiden. Koulutus vaatii 3-4 tuntia kuukaudessa kahden kuukauden ajan.

Koulutus on suunniteltu siten, että verkkomateriaali toimii ajattelun ja opiskelun suuntaamisessa. Todellinen arviointiosaaminen kehittyy osana varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä, kun hän koulutuksen innoittamana ja ohjaamana pystyy käyttämään verkkomateriaalia osana oman työnsä suunnittelua ja toteutusta. Innostus arviointiin lisääntyy, kun kurssilla opitut muuttuvat osaksi arjen käytänteitä.

Varhaiskasvatuksen johtajat ja esihenkilöt! Suosittelemme, että antaisitte henkilöstöllenne mahdollisuuden käyttää työaikaa tähän koulutukseen. Se on investointi koko työyhteisönne arviointiosaamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Koulutukseen osallistuminen

Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksen keskeistä antia. Lisäksi koulutus tähtää muutokseen niin yksittäisen henkilön kuin koko työyhteisön näkökulmasta. Syvällisen oppimisen varmistamiseksi koulutukseen voi osallistua vain osana 3-5 hengen tiimiä. Tiimiläisten olisi hyvä olla saman varhaiskasvatusyksikön henkilökuntaa. Samasta yksiköstä voi kuitenkin osallistua useampia tiimejä, jos niin haluatte.

Kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät kurssin verkkoalustalta. Koulutusta käydään oman aikataulun mukaisesti silloin, kun se teille parhaiten sopii. Olennaista on, että osallistuja on valmis tekemään säännöllistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä lähikollegoidensa kanssa.

Koulutuksen sisältö

Varhaiskasvatuksen arviointimestariksi -verkkokoulutus sisältää 7 laadukasta verkkoluentoa, joita opiskellaan 3-4 kpl/kk tiimin oman valinnan mukaisesti. (Ajankäyttö: noin 1h / luento + työajalla tapahtuva oman työn kehittäminen).

Sisältö otsikkotasolla:

Osio I – Arviointi varhaiskasvatuksessa

1. Arvioinnin ulottuvuuksia varhaiskasvatuksessa
2. Mitä kaikkien tulisi tietää oppimisesta
3. Arviointi pedagogisen dokumentoinnin tukena
4. Portfoliotyöskentely ja digitaalinen portfolio
5. Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnissa

Osio II – Arviointi on yhteistyötä


6. Arviointikumppanuus ja arviointikulttuuri
7. Toiminnan arviointia yhdessä

Aikataulu

Koulutuksen voi aloittaa vapaavalintaisena ajankohtana syksyllä 2022. Yhteen luentoon on hyvä varata aikaa noin yhden tunnin verran. Tiimi voi itse päättää opiskeleeko materiaaleja esimerkiksi joka viikko, kahdesti kuukaudessa tai jollain muulla aikataululla. Koulutuksen voi suorittaa joustavasti 2-3 kuukauden aikana riippuen omasta ja tiimin aikataulusta.

Ohjeet tiivistetysti

 • Koulutukseen ei voi osallistua yksin, vaan vähimmäismäärä on 3 henkilöä samasta varhaiskasvatusyksiköstä. Ylärajaa ei ole.
 • Osallistujat työskentelevät koko koulutuksen ajan yhtenä tiiminä (3-5 hlöä/tiimi, samasta yksiköstä voi olla useampia tiimejä).
 • Tiimi voi valita itselleen sopivan päivän, kellonajan ja paikan opiskelulleen.
 • Koulutusta varten ei tarvitse matkustaa. Kaikki luennot ja koulutusmateriaalit löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.
 • Koulutus vaativat pitkäjänteistä työskentelyä sekä säännöllistä vuorovaikutusta oman tiimin kanssa.
 • Koulutus koostuu 7 toiminnallisesta verkkoluennosta, joiden aiheet on esitelty yllä. Yhden luennon suoritusaika on noin 1 h + omalla työajalla tapahtuvaa ajatusten ja työkalujen käytäntöön soveltamista.
 • Koulutuksen voi aloittaa tiimille sopivana päivänä koulutuksen hankintapäivän jälkeen.
 • Verkkokoulutuksen kesto on 2-3 kuukautta tiimin omavalintaisen rytmityksen mukaan. Osallistumisoikeus koulutukseen on neljä kuukautta koulutuksen hankinnasta alkaen.
 • Koulutus soveltuu varhaiskasvatukessa työskenteleville sekä kaikille varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille.
 • Koulutus tilataan täyttämällä tilauslomake (tilausnappi).
 • Tunnukset kurssialustalle sekä tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille 1-2 päivän kuluessa koulutuksen tilauksesta.
 • Kurssi maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajan valitsemaan osoitteeseen (sähköinen laskutus, sähköpostilasku tai paperilasku).

Hinta

Vaikka koulutus on laadukas ja monipuolinen arvioinnin verkkokoulutus, on sen hinta onnistuttu saamaan edulliseksi yksittäiselle osallistujalle ja toimintayksikölle.

Varhaiskasvatuksen arviointimestariksi -verkkokoulutuksen hinta on 89 € / osallistuja + alv. 24 %.

Minimiosallistujamäärä ja samalla minimitilaus on 3 henkilöä. Mikäli olisit tekemässä tilausta yli 10 henkilölle, pyydä erikseen tarjous: pekka@eduhakkerit.fi / 0440329877.

Varhaiskasvatuksen ammattilainen

Kerää itsellesi tiimi, jonka kanssa haluat haastaa ajatteluasi ja ymmärrystäsi niin arvioinnista kun oppimisestakin. Ilmoittautukaa tai pyytäkää johtajaanne ilmoittamaan teidät mukaan koulutukseen alla olevan ilmoittautumis- ja tilauslinkin kautta.

Johtaja/esihenkilö

Kerää yksiköstäsi varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä tiimi kasaan ja ilmoita heidät mukaan koulutukseen. Voit toki myös itsekin osallistua osana jonkin yksikkönne tiimiä.

Lisätietoja ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin saa koulutuksen järjestäjiltä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:

Pekka Peura
pekka@eduhakkerit.fi
0440329877

Najat Ouakrim-Soivio
najat@arviointi.fi
0400807989