Tilaa koulutus nyt, aloita silloin kun itselle parhaiten sopii!

Arviointimestariksi-verkkokoulutus opettajille

Pekka Peuran ja Najat Ouakrim-Soivion luoma verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja oman arviointiosaamisen kehittämiseen. Verkkokoulutus on suunniteltu vahvistamaan niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön arviointiymmärrystä, -taitoja ja -osaamista.

Arviointi on keskiössä niin opetuksessa, oppimisessa kuin opiskeluun ohjaamisessa. Onnistunut arviointityö ja yhteisesti luotu systemaattinen arviointikulttuuri ovat menestyksekkään opetuksen ja hyvin toimivan koulun peruspilareita.

Arviointimestariksi-verkkokoulutus soveltuu opettajille riippumatta koulutusmuodosta tai luokka-asteesta (luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ammatilliset opettajat, rehtorit, yms). Erityisesti opettajat, jotka jo tukevat kollegoitaan arvioinnissa ja kehittävät työyhteisöään arviointiosaamisessa (esim. tutoropettajat) saavat koulutuksesta monenlaisia työkaluja työhönsä.

Koulutuksen kolme lupausta

Muutos. Koulutuksessa opitaan omaa opettajuutta ja arviointikäytänteitä kehittäviä toimintatapoja ja malleja toimivien konkreettisten esimerkkien kautta. Muutosta parempiin arviointikäytänteisiin ja toimivampaan arviointikulttuuriin luodaan ohjatusti sekä yksilön että työyhteisön tasolla.

Omakohtaiset yhteisölliset kokemukset. Yhteisöllistä oppimista hyödyntävä verkkokoulutus mahdollistaa samanaikaisesti sekä omakohtaiset ja omaan toimintaan linkittyvät kokemukset että omaa työyhteisöä laajemmin vahvistavat yhteisölliset kokemukset.

Laaja-alainen ymmärrys. Koulutus yhdistää sekä Pekan että Najatin laaja-alaisen osaamisen ja ymmärryksen arvioinnista yhdeksi kokonaisuudeksi, joka luo kattavan kuvan arvioinnin monipuolisuudesta ja moninaisuudesta niin tutkimustiedon, teorian kuin käytännön näkökulmista.

Ajankäyttö

Arviointimestariksi-verkkokoulutus on suunniteltu opettajan hektinen arkityö huomioiden. Koulutus vaatii vain 4–5 tuntia kuukaudessa kolmen kuukauden ajan

Koulutus on suunniteltu siten, että verkkomateriaali toimii ajattelun ja opiskelun suuntaamisessa. Todellinen arviointiosaaminen kehittyy pitkäjänteisen toiminnan kautta osana opettajan työtä, kun opettajat koulutuksen innoittamina ja ohjaamina pystyvät käyttämään verkkomateriaalia osana opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Innostus arviointiosaamisen kehittämiseen lisääntyy, kun kurssilla opitut muuttuvat osaksi arjen käytänteitä.

Rehtorit! Suosittelemme, että antaisitte opettajillenne mahdollisuuden käyttää työaikaa tähän koulutukseen. Se on investointi koko työyhteisönne arviointiosaamiseen.

Koulutukseen osallistuminen

Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksen keskeistä antia. Lisäksi koulutus tähtää muutokseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmasta. Syvällisen oppimisen varmistamiseksi koulutukseen voi osallistua vain osana 3–5 hengen tiimiä. Tiimiläisten tulee olla saman koulun henkilökuntaa, ja samasta koulusta voi osallistua useampia tiimejä.

Kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät kurssin verkkoalustalta. Koulutusta käydään oman aikataulun mukaisesti silloin, kun se itselle ja tiimille parhaiten sopii. Olennaista on, että osallistuja on valmis tekemään säännöllistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä lähikollegoidensa kanssa. Tiimin keskinäinen vuorovaikutus voidaan toteuttaa lähikontaktissa tai etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 8 laadukasta verkkoluentoa, joita opiskellaan 2–4 kpl/kk tiimin oman valinnan mukaisesti. (Ajankäyttö: noin 1–1,5 h/luento + työajalla tapahtuva oman työn kehittäminen).

Sisältö otsikkotasolla:

Osio 1 – Arvioinnin anatomiaa

1. Arviointi on sosiaalinen ilmiö – Se on läsnä kaikkialla

Osio 2 – Arviointi ja opettajuus

2.1 Mitä kaikkien tulisi tietää oppimisesta
2.2 Mitä kaikkien tulisi ymmärtää arvioinnista
2.3 Formatiivinen vs. summatiivinen – Arvioinnin erilaiset tehtävät
2.4 Itsearviointi ja vertaispalaute oppimaan oppimisen taitoina
2.5 Arvioinnin monipuolistaminen kohtuullisella työmäärällä

Osio 3 – Arviointi on yhteistyötä

3.1 Arviointikumppanuus ja sen luominen käytännössä
3.2 Työyhteisön arviointiosaamisen kehittäminen

Aikataulu

Koulutus suoritetaan joustavasti tiimin oman aikatalulun mukaan. Koulutuksen voi aloittaa silloin kun itselle sopii tilauksen jälkeen. Suositus on, että koulutus suoritetaan noin 2–3 kuukauden aikana. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilaushetkestä alkaen.

Ohjeet tiivistetysti

 • Koulutukseen ei voi osallistua yksin, vaan vähimmäismäärä on 3 opettajaa samasta koulusta. Ylärajaa ei ole.
 • Opettajat työskentelevät koko koulutuksen ajan yhtenä tiiminä (3–5 hlöä/tiimi, samasta koulusta voi olla useampia tiimejä).
 • Tiimi voi valita itselleen sopivan päivän, kellonajan ja paikan opiskelulleen (etänä tai lähikontaktissa).
 • Koulutusta varten ei tarvitse matkustaa. Kaikki luennot ja koulutusmateriaalit löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.
 • Koulutus vaativat pitkäjänteistä työskentelyä sekä säännöllistä vuorovaikutusta oman tiimin kanssa.
 • Koulutus koostuu 8 toiminnallisesta verkkoluennosta, joiden aiheet on esitelty yllä. Yhden luennon suoritusaika on noin 1–1,5 h + omalla työajalla tapahtuvaa ajatusten ja työkalujen käytäntöön soveltamista.
 • Koulutuksen voi aloittaa tiimille sopivana päivänä tilauspäivän jälkeen.
 • Kesto noin kolme kuukautta tiimin omavalintaisen rytmityksen mukaan. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilauspäivästä alkaen.
 • Koulutus soveltuu sekä luokan- että aineenopettajille, erityisopettajille, ammatillisen koulutuksen opettajille, rehtoreille, opettajien kouluttajille, opetushallinnossa työskenteleville sekä kaikille opettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille.
 • Koulutus tilataan täyttämällä tilauslomake (tilausnappi).
 • Tunnukset kurssialustalle sekä tarkemmat ohjeet lähetetään opettajille tilauksen jälkeen.
 • Kurssi maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajan valitsemaan osoitteeseen (sähköinen laskutus, sähköpostilasku tai paperilasku).

Hinta

Vaikka koulutus on ylivoimaisesti laadukkain ja monipuolisin saatavilla oleva arvioinnin verkkokoulutus, on sen hinta onnistuttu saamaan erittäin edulliseksi yksittäiselle opettajalle ja oppilaitokselle.

Arviointimestariksi-verkkokoulutuksen hinta on 89 € / osallistuja + alv. 24 %.

Minimiosallistujamäärä ja samalla minimitilaus on 3 henkilöä. Mikäli olisit tekemässä tilausta yli 20 henkilölle, pyydä erikseen tarjous: pekka@eduhakkerit.fi / 0440329877.

Opettaja

Kerää itsellesi tiimi, jonka kanssa haluat haastaa ajatteluasi ja ymmärrystäsi niin arvioinnista, opettamisesta, opettajuudesta kuin oppimisestakin. Ilmoittautukaa tai pyytäkää rehtorianne/esimiestänne ilmoittamaan teidät mukaan koulutukseen alla olevan ilmoittautumis- ja tilauslinkin kautta.

Rehtori/esihenkilö

Kerää oppilaitoksestasi oman opettajuuden ja koko koulun opettajayhteisön kehittämisestä kiinnostuneista opettajista tiimi kasaan ja ilmoita heidät mukaan koulutukseen. Voit toki myös itsekin osallistua osana jotain oppilaitoksenne tiimiä.

Lisätietoja ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin saa koulutuksen järjestäjiltä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:

Pekka Peura
pekka@peuraeducation.com
0440329877

Najat Ouakrim-Soivio
najat@arviointi.fi
0400807989