Koulun tehtävä on ylläpitää ja kehittää lasten luontaista uteliaisuutta

18.08.2023

Teksti: Pekka Peura

Koulu-podcastin 12.jaksossa arvovaltaisena vieraanamme oli presidentti Tarja Halonen. Hän mielestään peruskoulun tulisi

  • pitää yllä ja kehittää lasten luontaista uteliaisuutta oppia uusia asioita,
  • kehittää lasten kykyä katsoa uusia ja tuntemattomia asioita avoimin silmin ja
  • auttaa heitä säilyttämään kriittinen asenne yhä kasvavassa tietotulvassa tietolähteitä kohtaan.

Presidentti Halonen näkee myös, että koulun ja koulutuksen riittävä resurssointi on hyvin oleellista. Hän nostaa esimerkiksi viime vuosikymmeninä tehdyt koulutusleikkaukset ja niiden tutkimuksissa esiin nousseet negatiiviset vaikutukset muun muassa oppimistuloksiin ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden saamaan tukeen.

Tärkeiksi opittaviksi asioiksi hän nostaa myös elämisen perussäännöt, eli miten me kohtelemme toisiamme ja miten me kohtelemma luontoa. Lisäksi meillä kaikilla ihmisillä tulisi sekä koulussa että koulun ulkopuolella olla mahdollisuus välillä hengähtää, pysähtyä miettimään asioita sekä vaan olla ja hengittää. Ettei tule sellaista tunnetta, että mulle tungetaan vain uusia asioita koko ajan.

Kuuntele tai katso koko jakso Spotifysta tai YouTubesta.