Pänttääminen on sallittua huijaamista

21.09.2022

"Edellisenä iltana pänttääminen ei ole synnynnäinen taito vaan tapa, jonka järkevä ja ajatteleva ihminen on omaksunut ympäristön ohjaamana."

Koe tulossa ensi viikolla, eli ei vielä tarvitse opiskella, edellisenä iltana sitten!

Kuulostaako tutulta? Niin monesta muustakin. Edellisenä iltana koetta varten pänttääminen onkin hyvin yleinen tapa opiskella ja sillä voi saavuttaa hyviäkin tuloksia koulussa, ainakin jos asiaa tarkastellaan arvosanojen näkökulmasta.

Yleisin tapa huijata kokeissa on päntätä edellisenä iltana

Edellisenä iltana pänttäämällä voi saavuttaa hyviäkin koearvosanoja, mutta on eri asia, miten hyvin asian todellisuudessa oppii ja miten sitä osaa myöhemmin soveltaa. Hallitseeko oppilas oppimansa asiat tällä tavoin vielä viikon päästä? Tai kuukauden? Tai vuoden?

Mikäli kokeella pyritään mittaamaan mitä oppilas osaa, ja osaamisella tarkoitetaan tietoja ja taitoja, jotka ovat oppilaan henkistä pääomaa vielä viikkoja ja kuukausia koepäivän jälkeen, on edellisenä iltana lyhytkestoiseen muistiin pänttääminen koetulosta ja sen mittaustarkkuutta vääristävä toimintamalli. Aivan samoin, kuten mitä lunttaaminenkin on.

Koulu ohjaa oppilaita huijaamaan kokeita ja itseään

Edellisenä iltana pänttääminen ei ole synnynnäinen taito vaan tapa, jonka järkevä ja ajatteleva ihminen on omaksunut ympäristön ohjaamana. Jos oppilaista kasvaa edellisenä iltana kokeeseen pänttääjiä, se on suoraan tulosta siitä, miten opettaja opetuksensa suunnittelee ja järjestää.

Mikäli osaamista mitataan pääosin tai yksinomaan kokeilla ja niistä saatujen arvosanojen merkitystä pidetään suuressa arvossa, ei pitkäjänteistä ja kova työtä vaativa syväoppiminen ole enää helpoin, järkevin ja tehokkain tapa saada mieleisiä arvosanoja suhteessa käytettyyn aikaan. Järkevämpää toimintaa on täyttää lähimuisti juuri ennen koetta ja tyhjentää se välittömästi kokeen jälkeen, jotta seuraavaan koetta varten lähimuisti on taas vapaana tehokkaaseen käyttöön.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) eivät sanallakaan mainitse sanoja "koe" tai "testi", kun puhutaan osaamisen todentamisesta tai mittaamisesta. Mikäli opettaja järjestää kokeita, se on hänen oma päätöksensä ja valintansa.

Pänttäämiskulttuurin luomista ja vastuuta huonojen opiskelutottumusten opettamisesta ei kuitenkaan voi sysätä kokonaan opettajien harteille, sillä he kuitenkin pääosin toimivat koulun tapojen ja opetuskulttuurimme ohjailemina, eivätkä he useinkaan edes koe voivansa toimia toisin tai valita poikkeavansa yleisesti hyväksytystä ja totutusta tavasta toimia. Opettajat ovat ihmisiä ja ihminen toimii hyvin usein tapojensa ja ympäröivän kulttuurin orjana kyseenalaistamatta omaa toimintaansa.

Mitä hyviä vaihtoehtoja oppilailla ja opiskelijoilla olisi pänttäämisen sijaan? Esimerkiksi täältä voi lukea aivotutkija Minna Huotilaisen ohjeita: Unohda pänttääminen, ota nokoset sen sijaan – Oikealla opiskelutekniikalla voit saada ihmeitä aikaan (yle.fi).

Koulutusta opettajille:

Haluatko vahvistaa arviointiosaamistasi sekä luoda parempaa palautekulttuuria?

Pekka Peuran ja Najat Ouakrim-Soivion luoma Arviointimestariksi -verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja oman arviointiosaamisen kehittämiseen. Verkkokoulutus on suunniteltu vahvistamaan niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön arviointiymmärrystä, -taitoja ja -osaamista.

Lue lisää Arviointimestariksi-verkkokoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Teksti: Pekka Peura ja Elli Mannermaa
Kuva: Pixabay
21.9.2022