Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kautta hyvään yleissivistykseen

05.05.2023

Teksti: Pekka Peura

Mikä on tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?

Kouluhistorioitsija ja dosentti Jari Salminen seuraa vastauksessaan Snellmanin ja Hollon jalanjälkiä ja mainitsee hyvän yleissivistyksen tärkeimmäksi asiaksi. Salmisen mukaan hyvä yleissivistys on paras keino selviytyä tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. "Koska emme tiedä tulevaisuutta, liian kapea ja yksioikoinen näkökulma tulevaisuudesta on vaarallisempi tie kuin vähän laajempi spektri."

(Katso Jari Salmisen ajatukset videolta, kesto 00:39.)

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat keskiössä

Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen täydentää näkökulmalla, että meidän täytyy myös huolehtia siitä, että opetus on vahvuusperustaista, ratkaisukeskeistä ja että harjoittelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

"Jotta hyvään yleissivistykseen voidaan päästä, lähtisin toiveikkuudesta ja empatian opettamisesta. Siitä, että sekä aikuisilla että lapsilla koulussa on hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot, että osataan olla toistemme kanssa, ja että tunnemme omat tunteemme ja osaamme säädellä niitä."

(Katso Jutta-Riina Karhusen ajatukset videolta, kesto 00:48.)

Salmisen mukaan tutkimuksissa onkin osoitettu, että tieto ei yksin johda menestymiseen tai hyvään elämään. "Ei tässä tarvitse kauas mennä kuin Aristoteleen teksteihin, niin sieltä jo löytyy kultaisen keskitien oppi. Ihminen tarvitsee tasapainoa ja se on osa hyvää yleissivistystä."

Kuuntele tai katso koko jakso Spotifysta tai YouTubesta.